submenu
content

Umowy z Mongolią i Republiką Korei

24-01-2018

Minister Elżbieta Rafalska oraz Sodnam Chinzorig, Minister Pracy i Ochrony Socjalnej Mongolii podpisali dziś Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym.

Umowa jest oparta na międzynarodowych standardach obowiązujących w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, tj. na zasadzie równego traktowania, zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia oraz zasadzie zachowania praw nabytych (transferu świadczeń).

 

Zakresem przedmiotowym Umowy zostały objęte: zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa, świadczenia emerytalno-rentowe (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne), świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłki pogrzebowe.

 

Również dziś Minister Elżbieta Rafalska spotkała się z ambasadorem Republiki Korei w Polsce Sung-joo Choi. W trakcie spotkania zostało podpisane porozumienie w sprawie Programu „Zwiedzaj i Pracuj” między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei.

 

Jest to kolejne z serii porozumień międzynarodowych, których beneficjantami są młodzi obywatele w wieku 18-30 lat.

 

Program pozwala im na pobyt za granicą przez okres maksymalnie jednego roku, poznanie kultury i zwyczajów drugiego państwa, jak również podjęcie zatrudnienia bez ubiegania się o pozwolenie na pracę.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: