submenu
content

"Za Życiem" w Łodzi i Poznaniu

03-10-2017

2 października w Łodzi i 3 października w Poznaniu - odbyły się kolejne spotkania w ramach konsultacji programu "Za Życiem". Udział w nich wziął sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz. 

 

Konsultacje programu "Za Życiem" zostały zorganizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Caritas Polska. Celem programu  jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, opieka nad kobietami będącymi w okresie ciąży, porodu i połogu, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz usługi wspierające i rehabilitacyjne.
   
Jak powiedział sekretarz stanu Krzysztof Michałkiewicz potrzebne są zmiany w systemie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. "Potrzebujemy zmian, które by dały nam możliwość i świadczenia usług wspierających, ale także tworzenia miejsc czasowego pobytu, bezpiecznych, z właściwą opieką, właściwie wyposażonych na dłuższe pobyty osób niepełnosprawnych. Tych, które na co dzień mieszkają w domu, mają swoich opiekunów, ale opiekunowie muszą np. na tydzień, dwa, miesiąc zostawić osoby niepełnosprawne np. ze względu na swój pobyt w szpitalu czy wyjazd do sanatorium" - powiedział wiceminister Michałkiewicz.
 
Podczas konsultacji omawiano drugi pakiet ustaw w ramach programu "Za Życiem", które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018. Wiceminister podkreślił, że przepisy te regulują m.in. kwestie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, edukacji społecznej, zawodowej osób niepełnosprawnych, oraz kwestie ułatwień dla opiekunów osób niepełnosprawnych i zasiłku pielęgnacyjnego.
 
Informacje o programie i konsultacjach dostępne są na stronie: http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl 
"Za Życiem" w Łodzi i Poznaniu "Za Życiem" w Łodzi i Poznaniu "Za Życiem" w Łodzi i Poznaniu "Za Życiem" w Łodzi i Poznaniu
do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: