submenu
content

RODO - aktualizacja listy mediatorów

03-01-2018

W dniu 25 maja 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe przepisy we wszystkich państwach członkowskich zastąpią dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Mając powyższe na uwadze, zaistniała konieczność dostosowania zbioru danych osobowych dotyczących mediatorów z listy ministra właściwego do spraw pracy – do wymogów nowych przepisów.

 

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego zwraca się z prośbą o czytelne wypełnienie i podpisanie poniżej zamieszczonego kwestionariusza „Dane mediatora” i przesłanie oryginału w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do 2 marca 2018 r. na adres: Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Pliki do pobrania

Dane mediatora 02.01.2018.docx
Dane mediatora  (17.7 KB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: