submenu
content

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

22-09-2017

Z udziałem Minister Elżbiety Rafalskiej oraz Wiceministra Stanisława Szweda 22 września 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego.

 

W pierwszej części spotkania wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawił najważniejsze informacje dotyczące wstępnego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 r. Podkreślił, że program zwiększania dochodów jest możliwy dzięki uszczelnieniu wpływów z podatków. Zauważył, że wzrost planowanych dochodów z VAT jest jednym z najważniejszych planowanych wzrostów w UE. Nadmienił, że Polska jest liderem poprawy ściągalności podatków na tle innych krajów UE. Odnosząc się natomiast do kwestii polityki społecznej poinformował, że w latach 2015-2017 nastąpił czterokrotny wzrost wydatków na cele społeczne.

 

Minister Elżbieta Rafalska zabierając głos w dyskusji podziękowała wicepremierowi M. Morawieckiemu stwierdzając, że „skuteczna polityka społeczna realizowana przez rząd nie byłaby możliwa bez skutecznego i dobrego działania ministerstwa finansów”.

 

Odnosząc się do projektu uchwały w sprawie Planu Funduszu Pracy na rok 2018 podkreśliła, że wydatków z funduszu pracy nie można rozpatrywać bez powiązania z aktualną sytuacją na rynku pracy. Przekazała szczegółowe informacje dotyczące rozdysponowania środków funduszu pracy w przyszłym roku, zwracając uwagę na racjonalną politykę wydatkowania środków na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu i wsparcie dla przedsiębiorców. Podkreśliła, że wydatki funduszu szkoleniowego są zmniejszane proporcjonalnie do zmniejszającego się poziomu bezrobocia i wynikają z dostosowania do dobrej sytuacji na rynku pracy.

 

Następnie odbyła się debata, z udziałem minister Anny Zalewskiej,  na temat reformy edukacji narodowej – kształcenia zawodowego. W swojej wypowiedzi minister Zalewska podkreśliła, że zmiany w szkolnictwie zawodowym wymagają dużej aktywności wszystkich zainteresowanych. Zaznaczyła, że w marcu 2018 r. zakończone zostaną prace nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi szkolnictwa zawodowego.

 

W dalszej części spotkania przyjęto szereg uchwał strony społecznej Rady Dialogu Społecznego.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: