submenu
content
Trójstronna Komisja dyskutowała o ochronie zdrowia Trójstronna Komisja dyskutowała o... Trójstronna Komisja dyskutowała o ochronie zdrowia Trójstronna Komisja dyskutowała o... Trójstronna Komisja dyskutowała o ochronie zdrowia Trójstronna Komisja dyskutowała o... Trójstronna Komisja dyskutowała o ochronie zdrowia Trójstronna Komisja dyskutowała o...

Trójstronna Komisja dyskutowała o ochronie zdrowia

28-02-2013

Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się 27 lutego 2013 r., zostało poświęcone tematyce związanej z ochroną zdrowia.

 

W obradach plenarnych Komisji - pod przewodnictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza – Przewodniczącego TK, uczestniczyli także: Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Sekretarz Stanu w MPiPS Jacek Męcina, wiceministrowie z resortów zdrowia i gospodarki, Główny Inspektor Sanitarny oraz Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Zagadnienia poruszane przez Trójstronną Komisję dotyczyły:

  • funkcjonowania szpitali samorządowych, klinicznych i instytutów w kontekście zmian ustawowych, w tym kwestii finansowania ich działalności przez NFZ i budżet państwa w roku 2013 oraz po zmianach planowanych w NFZ,
  • prowadzonych aktualnie prac legislacyjnych w obszarze ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zmian dotyczących NFZ oraz oceny tzw. ustawy refundacyjnej.

 

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz szczegółowo przedstawił kierunkowe zmiany legislacyjne w ochronie zdrowia na lata 2012-2015, obejmujące reformę systemu lecznictwa, dalszą reformę systemu refundacji leków oraz informatyzację systemu opieki zdrowotnej. Następnie omówił cele reorganizacji systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, planowane przekształcenie NFZ oraz zwiększenie roli województw w planowaniu potrzeb zdrowotnych obywateli. Minister Arłukowicz, wśród głównych celów przygotowywanych zmian, wymienił zwiększenie efektywności finansowania lecznictwa ze środków publicznych oraz racjonalizację organizacji systemu.

 

W toku dyskusji przedstawiciele strony społecznej poddali pod rozwagę m. in. wydłużenie terminu przekształcenia lub likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz stworzenie mapy zabezpieczeń dostępu do świadczeń wysokospecjalistycznych, wraz z powszechnym systemem informacji o dostępie do nich.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: