submenu
content

Umowa społeczna "Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog"

27-03-2006
Komisja Trójstronna podjęła 27 marca 2006 r.  uchwałę w sprawie działań, zmierzających do zawarcia umowy społecznej. „Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych uznaje za zasadne podjęcie działań nad przygotowaniem projektu umowy społecznej Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog. Jedynie bowiem w drodze dialogu można wypracować kompleksowe rozwiązania trudnych problemów gospodarczych i społecznych Polski oraz osiągnąć takie cele, jak wysoki rozwój gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy i radykalny spadek bezrobocia oraz rozwój rodziny i społeczeństwa obywatelskiego.” – zapisano w uchwale. 
 
W najbliższym czasie zespoły problemowe Komisji rozpoczną pracę w następujących obszarach:
 
  • tworzenie nowych miejsc pracy, polityka zatrudnienia i instytucje rynku pracy,
  • warunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przedsiębiorczości,
  • zabezpieczenie społeczne,
  • polityka rodzinna,
  • ochrona zdrowia,
  • dialog, partnerstwo społeczne i społeczeństwo obywatelskie.

 

Zakreślone powyżej obszary nie wyczerpują wszystkich tematów, które będą omawiane podczas negocjacji, dlatego na wniosek każdej ze stron będzie je można konsekwentnie poszerzać. Umowa społeczna stanie się przedmiotem szerokiej debaty publicznej, która umożliwi przystąpienie do niej ogólnopolskim instytucjom i organizacjom społecznym i samorządowym, akceptującym jej treść.
 
Oceniając uchwałę sygnatariusze stwierdzili, że jest to dopiero początek drogi. Związkowcy podkreślali rolę polityki społecznej i uczciwej konkurencji. Pracodawcy zwracali uwagę na konieczność wzrostu gospodarczego. Wszyscy zgodni byli co do konieczności walki z bezrobociem.
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: