submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

19-04-2018

Zwiększenie dofinansowania kosztów pobytu osoby niepełnosprawnej w warsztatach terapii zajęciowej, łatwiejszy dostęp do środowiskowych domów samopomocy, wyższe kryterium dochodowe w programie „Rodzina 500+”, umożliwienie opiekunom otrzymania zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego czy pomoc z programu „Za życiem” - to tylko niektóre działań podjętych przez rząd na rzecz osób niepełnosprawnych.

więcej

Rząd troszczy się o potrzeby osób niepełnosprawnych

18-04-2018

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów to jeden z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Stąd też rząd podejmuje szereg działań mających na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami, w tym umożliwienie im rehabilitacji nie tylko zdrowotnej, ale również społecznej i zawodowej.

więcej

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w górę

18-04-2018

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. wyniosło 6 mln 205,3 tys. osób. To o 3,7% więcej niż przed rokiem. Na tym jednak nie koniec. Wzrosło też przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. Wyniosło ono 4886,56 zł. Było więc wyższe o 6,7% niż rok temu.

więcej

Bliżej Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim

17-04-2018

Prawie tysiąc dwieście młodych osób z województwa podkarpackiego otrzymało wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

więcej

O polityce rodzinnej w KPRM

16-04-2018

Polityka rodzinna oraz ochrona seniorów przed oszustami – takie tematy poruszone zostały podczas obrad Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu. Spotkanie odbyło się 16 kwietnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Udział w nim wzięła minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbieta Rafalska.

więcej

Pokonać bezdomność: wyniki konkursu ofert

16-04-2018

Znamy już wyniki konkursu ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, edycja 2018. Dofinansowanie otrzyma 45 podmiotów. 

więcej

Rodzinna piecza zastępcza szansą na drugi dom

16-04-2018

Lepsza praca z rodziną, rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, lepsze usamodzielnienie się wychowanków i mniejsza liczba adopcji zagranicznych – to cztery główne kierunki propozycji zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jakie na dzisiejszej konferencji prasowej zaprezentowali Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Bartosz Marczuk.

więcej

Zmiany w pieczy zastępczej

16-04-2018

Większe wsparcie dla rodzin, rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej , ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przekazanie ministrowi rodziny całości zadań związanych z adopcją międzynarodową oraz zmiany w organizacji ośrodków adopcyjnych – takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

więcej

Dzień Ludzi Bezdomnych

14-04-2018

14 kwietnia obchodzimy Dzień Ludzi Bezdomnych. W tym dniu w szczególny sposób powinniśmy pamiętać o osobach pozostających bez dachu nad głową, pozbawionych często niezbędnych środków do zaspokojenia elementarnych potrzeb.

więcej

Podziękowania dla członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy oraz osobom zaangażowanym w jej prace

13-04-2018

Składam serdeczne podziękowania wszystkim członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy oraz osobom zaangażowanym w jej prace.

 

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  391
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-04-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: