submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Pracujący nie spieszą się na emeryturę

20-10-2017

Na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn przechodzą głównie osoby, które dotąd były nieaktywne zawodowo. Od początku września ZUS przyjął 270 tys. wniosków związanych z przywróceniem wieku emerytalnego.

więcej

Posiedzenie EPSCO

19-10-2017

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej  oraz Stanisław Szwed, sekretarz stanu w MRPiPS wezmą udział w posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO), które odbędziesię 23 października  w Luksemburgu.

więcej

Aktywność, zdrowie i jakość życia pokolenia 50+

19-10-2017

19 października odbyła się konferencja pt. „Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia. Wyniki na podstawie badanie SHARE”.

więcej

Od szkolenia do zatrudnienia

18-10-2017

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły rekrutację do dwóch projektów w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

więcej

Otwarty nabór na drugiego partnera do wspólnej realizacji projektu

18-10-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ogłasza otwarty nabór na drugiego partnera w celu wspólnej realizacji projektu, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społecznatyp projektu: Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie standardów kształcenia w zakresie trzech nowych specjalności zawodowych w pracy socjalnej, których wdrożenie wynika z planowanych zmian w systemie pomocy społecznej: asystentura i mediacja socjalna, organizator usług socjalnych,  animator społeczności lokalnych.

więcej

Szerokie konsultacje "Za życiem"

17-10-2017

17 października w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca regionalne konsultacje programu "Za życiem". W wydarzeniu wziął udział wiceminister Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

więcej

Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją

17-10-2017

Minister Elżbieta Rafalska podpisała 17 października w Kancelarii Prezydenta RP umowę dwustronną w sprawie zabezpieczenia społecznego z Turcją.

więcej

O walce z ubóstwem w Ministerstwie Rodziny

17-10-2017

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem oraz rozdania nagród w konkursie im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej odbyła się 17 października w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Udział w niej wzięli minister Elżbieta Rafalska, wicepremier Piotr Gliński oraz podsekretarz stanu w MRPiPS Elżbieta Bojanowska.

 

więcej

Spotkanie z sołtysami w gminie Bogdaniec

16-10-2017

Minister Elżbieta Rafalska wraz z wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem spotkali się 16 października z sołtysami powiatu gorzowskiego. Spotkanie zorganizowane przez władze gminy Bogdaniec dotyczyły m.in. sytuacji po przejściu orkanu Ksawery, polityki senioralnej, pomocy społecznej oraz realizacji programu „Rodzina 500+”.

 

więcej

Międzynarodowy Dzień Niewidomych

15-10-2017

Mijają 53 lata od kiedy 15 października został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Białej Laski. Od tego czasu to wyjątkowe święto zaczęło być obchodzone – również jako Międzynarodowy Dzień Niewidomych – w wielu miejscach na całym świecie.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  360
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: