submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Konkurs "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018

12-12-2017

Od 30 tys. do 100 tys. zł – tyle może wynieść kwota dofinansowania w konkursie ofert „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

więcej

Kolejny wzrost zatrudnienia w 2018 roku

12-12-2017

11% – o tyle w I kwartale 2018 roku wzrośnie zatrudnienie. To wniosek płynący z najnowszego Barometru Perspektyw Zatrudnienia, przeprowadzonego przez firmę ManpowerGroup.

 

więcej

Zaprzysiężenie rządu Premiera RP Mateusza Morawieckiego

11-12-2017

11 grudnia br. w Pałacu Prezydenckim zaprzysiężono nowy rząd pod kierownictwem Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Elżbieta Rafalska została powołana na stanowisko ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

więcej

Nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy przyznane

11-12-2017

11 grudnia w Ministerstwie Rodziny, pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Głównym organizatorem było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Udział w wydarzeniu wzięła minister Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Elżbieta Bojanowska.

więcej

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2018 r.

08-12-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała rozporządzenia wykonawcze, które były niezbędne w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw[1]

więcej

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – konkursy 2018

08-12-2017

Ministerstwo Rodziny zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2018 rok, w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

więcej

Rosnący popyt na pracę

08-12-2017

W końcu III kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 131,2 tys. i była wyższa niż w II kwartale o 9,1 tys., czyli o 7,5%. W porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku liczba wolnych miejsc pracy była wyższa o 35,7 tys., czyli o 37,4%. 

więcej

Otwarty nabór partnerów

08-12-2017

Otwarty nabór partneróww celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

więcej

Bezrobocie wciąż na niskim poziomie

08-12-2017

6,6% - tyle w listopadzie br. wyniosła stopa bezrobocia. To o 1,6 pkt. proc. mniej niż przed rokiem. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia nie uległa zmianie. Tak niskiego bezrobocia nie było od w stycznia 1991 r.

 

więcej

ASOS 2018 - najczęściej zadawane pytania

08-12-2017

Na jaką kwotę można otrzymać dofinanswowanie w ramach programu ASO, czy w ramach projektu mogą być finansowane usługi rehabilitacyjne, czy podmiot nieposiadający statusu organizacji pożytku publicznego może ubiegać się o dotację w ramach konkursu w 2018 r.? Odpowiadamy na 10 najczęstszych pytań o ASOS 2018.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  371
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 13-12-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: