submenu
content

List z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21-11-2017
Każdego roku 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który jest jednocześnie świętem wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej. Jest on okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na te problemy społecznego życia, które skupiają się na konkretnym...
więcej

Europejski Filar Praw Socjalnych przyjęty

17-11-2017
Szczyt Unii Europejskiej w Goeteborgu upłynął pod znakiem proklamacji Europejskiego Filara Praw Socjalnych. – „To ważny dokument, który próbuje pokazać społeczną twarz Europy” – stwierdziła minister Elżbieta Rafalska....
więcej

Karta Dużej Rodziny: konkurs na organizację

16-11-2017
Ogłoszono otwarty konkurs na wyłonienie organizacji pozyskującej partnerów Karty Dużej Rodziny edycja 2018-2019....
więcej

Dobre 2 lata

15-11-2017
Program „Rodzina 500 plus”, poprawa jakości życia polskich rodzin, wzrost dzietności, redukcja ubóstwa, rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, rekordowo niskie bezrobocie, przywrócenie wieku emerytalnego, podniesienie wysokości rent i emerytur czy...
więcej

Widzisz - Reaguj - Zadzwoń

09-11-2017
Okres jesienno - zimowy  to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do...
więcej

Aktualności:

Polska polityka rodzinna w czołówce UE

23-11-2017
Polska utrzymuje się na 4. miejscu wśród państw Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę finansowe wsparcie rodzin w relacji do osiąganego przez nie przeciętnego wynagrodzenia – to wniosek z najnowszego badania firmy PwC.  ...
więcej

Wyższe standardy w placówkach opieki

24-11-2017
Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pobytu osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w placówkach całodobowej opieki, ograniczenie skali nieprawidłowości czy poszerzenie katalogu zwalniania z opłat – to najważniejsze zmiany, jakie przewiduje projekt...
więcej

Bezrobocie znów w dół, aktywność zawodowa w górę

24-11-2017
Rosnące wskaźniki zatrudnienia i aktywności zawodowej, spadek liczby bezrobotnych i  bezrobocie na poziomie 4,7% – taki obraz sytuacji na rynk...
więcej

V Posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży

24-11-2017
Już po raz piąty przedstawiciele instytucji wspierających młodzież na rynku pracy i organizacji młodzieżowych spotkali się by przedyskutować postęp we wdrażaniu Gwarancji dla młodzieży....
więcej

Sejm przyjął zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych

24-11-2017
Większe wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych, ułatwienia w ich zakładaniu i funkcjonowaniu czy umożliwienie tworzenia konsorcjów spółdzielczych – między innymi takie zmiany zakłada uchwalona dziś przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach...
więcej

Karta Dużej Rodziny: nabór do komisji konkursowej

23-11-2017
Zapraszamy do udziału w  naborze kandydata do Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert „Organizacja pozyskującą partnerów Karty Dużej Rodziny” - edycja 2018 i 2019....
więcej

MRPiPS w mediach społecznościowych

facebook ministerstwa@mrpipsRP instagram ministerstwa@mrpips_gov_pl
kanał youtube ministerstwaWideo flickr ministerstwaFoto

Kierownictwo MRPiPS w mediach społecznościowych

FB Ministra@elzbieta.rafalska Twitter Ministra@E_Rafalska
FB Ministra@Stanislaw_Szwed Twitter Ministra@Stanislaw_Szwed
FB Ministra@KMichalkiewicz Twitter Ministra@KMichalkiewicz
Twitter Ministra@BartoszMarczuk  
do góry
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: