submenu
content

Pismo do władz gmin w sprawie pomocy po nawałnicach

16-08-2017
Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się do władz gmin o zobligowanie podległych służb pomocy społecznej do pilnych działań w zakresie pomocy osobom, które ucierpiały na skutek tragicznych nawałnic....
więcej

Świadczenia dla rodzin online

07-08-2017
Od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenie wychowawcze wypłacane  z rządowego programu „Rodzina 500+”, a także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy. ...
więcej

Lipiec z bezrobociem na poziomie 7,1%

04-08-2017
Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w lipcu br. wyniosła 7,1%, czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej. W porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się o 1,4 pkt. proc. Tak niskiego bezrobocia w lipcu nie było od...
więcej

Odpowiadamy na pytania o "Rodzina 500+"

16-08-2017
Czy świadczenie może zostać odebrane przez komornika, jak obliczyć dochód rodziny, czy "Rodzina 500+" przysługuje samotnie wychowującym dziecko rodzicom - odpowiadamy na najczęstsze pytania o program "Rodzina 500+"....
więcej

Wideotelefon w Ministerstwie Rodziny

16-08-2017
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się usługę, pozwalającą na swobodne komunikowanie się z pracownikami Ministerstwa....
więcej

Aktualności:

Infolinie "Rodzina 500+"

01-08-2017
We wszystkich Urzędach Wojewódzkich od 1 sierpnia zostały uruchomione specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500+”. ...
więcej

Zasady ubiegania się o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

16-08-2017
Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.....
więcej

Kobiety wybierają pracę

09-08-2017
Spada liczba kobiet biernych zawodowo. W pierwszym kwartale br. było ich o 30 tys. mniej niż pod koniec ubiegłego roku. – Z uwagą śledzimy dane z rynku pracy, pozwalające na rzetelne porównania. Zarzut o dezaktywizującym wpływie programu „Rodzina 500 plus”...
więcej

500+ dla samotnych rodziców

09-08-2017
Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia 500+. ...
więcej

Oświadczenie w związku z listem KE ws. wieku emerytalnego

08-08-2017
W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad przygotowaniem odpowiedzi na wystąpienie Komisarzy Marianne Thyssen i Very Jourova z dnia 4 sierpnia 2017 r. ...
więcej

73. rocznica śmierci Antka Rozpylacza

08-08-2017
Antoni Szczęsny Godlewski, ps. Antek Rozpylacz to żołnierz powstania warszawskiego w Batalionie „Sokół”. Zginął niedaleko rogu ul. Brackiej i Alei Jerozolimskich 8 sierpnia 1944 r. Został pochowany w podwórku przy ul. Brackiej 5 – tuż obok obecnej siedziby...
więcej
do góry
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: