Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

11-08-2005

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie:

  1. 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  2. 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje:
matce lub ojcu dziecka;

  • opiekunowi faktycznemu dziecka (ooba faktycznie opiekująca sie dzieckiem, jeżeli wystapiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także
  • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)

na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

  1. do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
do góry Ostatnia modyfikacja: 27-10-2016
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: