Kryterium dochodowe

04-06-2009

Od spełnienia kryterium dochodowego uzależnione jest przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku.

więcej

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

11-08-2005

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko.

więcej

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

11-08-2005

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje

więcej

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

11-08-2005

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie

więcej

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

11-08-2005

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 80,00 zł miesięcznie. Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca sie dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sadu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka.

więcej

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

11-08-2005

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci.

więcej

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

11-08-2005

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

więcej

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

11-08-2005

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł.

więcej

Zasiłek rodzinny

10-08-2005

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 3) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

więcej
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 24-10-2016
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: