Wyniki konkursu "MALUCH – edycja 2015” moduł 3 :
ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach
 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2015” moduł 3 (dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3):

1)   Minister Pracy i Polityki Społecznej podwyższył kwotę przeznaczoną na moduł 3 z 50 000 000 zł do 50 142 930 zł ze środków finansowych niewykorzystanych w module 4;

2)   Minister Pracy i Polityki Społecznej zakwalifikował do dofinansowania 1 130 instytucji opieki nad małymi dziećmi, w których zaoferowano opiekę nad 20 570 dziećmi („Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie "MALUCH – edycja 2015,  moduł 3” zawarta jest w załączniku do ogłoszenia);

3)    wysokość dotacji, która przeznaczona jest na obniżkę miesięcznej opłaty rodziców za 1 dziecko objęte opieką, wynosi maksymalnie 244 zł.

 

Tabela. Syntetyczna informacja o zakwalifikowanych ofertach

 

Instytucja

Liczba instytucji

Liczba dzieci w ofercie

Kwota dotacji (w zł)

1

2

3

4

żłobek

714

16 424

40 390 223

klub dziecięcy

180

3 173

7 545 997  

dzienny opiekun

236

973

2 206 710  

RAZEM

1 130

20 570

50 142 930

 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-10-2016
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: