Wyniki konkursu "MALUCH – edycja 2015” moduł 1 :
ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach
 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH – edycja 2015” moduł 1 (dla gmin: utworzenie w 2015 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie ich funkcjonowania), na który Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył 60 000 000 zł, wpłynęły oferty ze 100 gmin dotyczące 3 157 miejsc opieki dla małych dzieci.

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej podwyższył kwotę przeznaczoną na moduł 1 z 60 000 000 zł do 61 602 053 zł ze środków finansowych niewykorzystanych w module 4 i zakwalifikował do dofinansowania 75 ofert, w których zadeklarowano utworzenie w 2015 r. 2 346 nowych miejsc opieki.

 

Lista ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w konkursie "MALUCH – edycja 2015 moduł 1” zawarta jest w załączniku do ogłoszenia.

 

Tabela. Syntetyczna informacja o zakwalifikowanych ofertach

 

Instytucja

Liczba gmin

Liczba miejsc
w ofercie

1

2

3

żłobek

64

2 141

klub dziecięcy

3

55

dzienny opiekun

10

150

RAZEM

75 *

2 346

* W dwóch gminach dofinansowanie dotyczy żłobka i instytucji

  dziennego opiekuna

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-10-2016
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: