submenu
content

Najnowsza nowelizacja uchwalona przez Parlament:
 
- ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), która wprowadziła program "Rodzina 500+"- ustawa ta, co do zasady, weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 24-04-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: