W formularzach „Niebieska Karta C i D” jest wskazane jednoznacznie na kim spoczywa obowiązek ich podpisywania. Są one podpisywane przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Nie ma zatem możliwości scedowywania tego obowiązku na Przewodniczącego Grupy Roboczej.
Wskazać należy, iż intencją ustawodawcy nie było tak dalece idące przeniesienie obowiązków Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego na osoby pracujące w Grupach Roboczych. Przyjęcie innego, niż wskazane powyżej rozwiązania, byłoby zbyt daleką nadinterpretacją przepisów prawa.

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-11-2014
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: