Powrót do strony głównej

Wersja realizacyjna programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej: "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - obowiązuje do 31 12 2014 r.

Nowa wersja realizacyjna programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej: "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Z uwagi na wprowadzenie od marca 2010 r. nowych reguł zlecania zadań publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz potrzebą zmiany organizacyjnej związanej z realizacją programu, została podjęta przez Podsekretarza Stanu  w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Seredyn decyzja o anulowaniu starej wersji programu pod nazwą "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi".
Przyjęto nową wersję realizacyjną programu pod tą samą nazwą.

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-05-2016
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: