Powrót do strony głównej

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011-2015 r.”

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  i zaprasza instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225) do składania ofert na wsparcie finansowe projektu z zakresu organizacji i przebiegu przedsięwzięcia o nazwie „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej – edycja 2014 r.”
 
 
Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)
do góry Ostatnia modyfikacja: 25-05-2016
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: