submenu
content

Wyjaśnienie w związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2017 r.

16-01-2017

W przypadku niższego wskaźnika waloryzacji, niż zakładany, większa grupa świadczeniobiorców zostanie objęta gwarantowaną minimalną podwyżką waloryzacji, gdyż dotyczyć ona będzie świadczeń  wypłacanych w wysokości do 1886,79 zł. 

więcej

Wyjaśnienia w związku z informacjami o zakupionym nielegalnym oprogramowaniu

13-01-2017

W związku z doniesieniami medialnymi dot. zakupionych w maju 2015 r. przez ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej komputerów z nielegalnym oprogramowaniem od konsorcjum firm Computex i Pidikom wyjaśniamy, że komputery zostały zakupione dla urzędów do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wykorzystywane są przez urzędy do realizacji zadań służbowych.

więcej

Informacja MRPiPS o przebiegu akcji „Odpowiedzialny Rodzic Płaci”

29-12-2016

Decyzja o przeprowadzeniu akcji informacyjnej „Odpowiedzialny Rodzic Płaci”, której celem było nagłośnienie problemów związanych ze zjawiskiem niealimentacji i zachęcenie do płacenia alimentów, zapadła w grudniu 2015 r., a sama akcja została zrealizowana przez MRPiPS zgodnie z planem jesienią 2016 r.

więcej

Wyjaśnienie dotyczące Fundacji Autonomia

15-12-2016

9 grudnia 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejrozwiązał umowę z Fundacją Autonomia, na podstawie której organizacja otrzymała dotację na realizację zadania w ramach Programu FIO na lata 2014-2020.

więcej

Wyjaśnienie w związku z informacjami o dezaktywizacyjnym charakterze 500 plus

07-12-2016

W związku z informacjami o dezaktywizacyjnym charakterze, zwłaszcza wśród kobiet, programu "Rodzina 500 plus", MRPiPS informuje:

więcej

Wyjaśnienia dotyczące propozycji rozwiązań kwestii emerytalnych

01-12-2016

W  „Przeglądzie” przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie została poruszona kwestia zakazu pracy dla emerytów.

więcej

Wyjaśnienie w związku z przyznawaniem świadczenia 500 plus dzieciom urlopowanym z placówki opiekuńczej

29-11-2016

Jedynie sąd, który umieścił dziecko w pieczy zastępczej lub w innej instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, może wyrazić zgodę na pobyt dziecka w domu (np. przez okres wakacji letnich).  Wówczas, również na mocy rozstrzygnięcia sądu, w okresie tego urlopowania, możliwe jest przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na takie dziecko.

więcej

Wyjaśnienie dotyczące sytuacji Pani Anny Jagły z Poznania

29-11-2016

W związku z doniesieniami medialnymi dot. zbiórki pieniędzy, jaką zorganizowała 9-letnia córka na leczenie chorej mamy Pani Anny Jagły z Poznania i możliwością odebrania zasiłków, jakie otrzymuje, Ministerstwo Rodziny uruchomiło procedury sprawdzające i monitoruje sytuację rodziny. 

więcej

Wyjaśnienie w związku z artykułem dotyczącym kampanii „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”, opublikowanym 27 listopada 2016 r. na portalu Polonia Christiana

28-11-2016

W związku z artykułem dotyczącym kampanii „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”, opublikowanym 27 listopada 2016 r. na portalu Polonia Christiana, wyjaśniamy:

więcej

Wyjaśnienia dotyczące realizacji zadań zleconych w 2017 r.

23-11-2016

Nie jest zagrożona realizacja zadań związanych z prowadzeniem przez marszałków województw ośrodków adopcyjnych oraz zadania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  17
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 20-01-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: