submenu
content

Wyjaśnienia dotyczące rozważania wypłaty emerytur tylko po pełnych 15 latach opłacania składek

13-02-2017

W związku z doniesieniami  medialnymi dotyczącymi rozważania wypłaty emerytur tylko po pełnych 15 latach opłacania składek informujemy, że w dokumencie  „Przeglą systemu emerytalnego. Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z  dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) wraz z propozycjami zmian.”, przyjętym przez Radę Ministrów 30 grudnia 2016 r. i przekazanym Sejmowi RP, wpisana została m. in. propozycja uzależnienia prawa do emerytury również od stażu pracy.

więcej

Wyjaśnienie w związku z artykułem "500+ do Trybunału"

03-02-2017

W związku z artykułem "500+ do Trybunału", autorstwa Katarzyny Wójcik, opublikowanym w Rzeczpospolitej z 3 lutego 2017 r., wyjaśniamy:

więcej

Wyjasnienia dotyczące sytuacji, która miała miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

02-02-2017

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi sytuacji, która miała miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze informujemy

więcej

Wyjaśnienia dotyczące prac nad ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę

26-01-2017

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi dot. prac w resorcie rodziny nad nową ustawą o o ograniczeniu handlu w niedzielę informujemy, że w ministerstwie nie toczą się prace w tym zakresie. 

więcej

Wyjaśnienie w związku z depeszą PAP "MRPiPS i MZ: będą dalsze zmiany w systemie opieki nad seniorami" z 25 stycznia 2017 r.

25-01-2017

W związku z informacjami, zawartymi w depeszy PAP "MRPiPS i MZ: będą dalsze zmiany w systemie opieki nad seniorami" z 25 stycznia 2017 r., wyjaśniamy:

więcej

Wyjaśnienia dotyczące wypłaty świadczeń z ZFŚS

25-01-2017

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami czy świadczenie wychowawcze 500 plus ma być doliczane do dochodu przez pracodawcę przy wypłacie pieniędzy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zfśs) informujemy:

więcej

Wyjaśnienie w związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2017 r.

16-01-2017

W przypadku niższego wskaźnika waloryzacji, niż zakładany, większa grupa świadczeniobiorców zostanie objęta gwarantowaną minimalną podwyżką waloryzacji, gdyż dotyczyć ona będzie świadczeń  wypłacanych w wysokości do 1886,79 zł. 

więcej

Wyjaśnienia w związku z informacjami o zakupionym nielegalnym oprogramowaniu

13-01-2017

W związku z doniesieniami medialnymi dot. zakupionych w maju 2015 r. przez ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej komputerów z nielegalnym oprogramowaniem od konsorcjum firm Computex i Pidikom wyjaśniamy, że komputery zostały zakupione dla urzędów do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wykorzystywane są przez urzędy do realizacji zadań służbowych.

więcej

Informacja MRPiPS o przebiegu akcji „Odpowiedzialny Rodzic Płaci”

29-12-2016

Decyzja o przeprowadzeniu akcji informacyjnej „Odpowiedzialny Rodzic Płaci”, której celem było nagłośnienie problemów związanych ze zjawiskiem niealimentacji i zachęcenie do płacenia alimentów, zapadła w grudniu 2015 r., a sama akcja została zrealizowana przez MRPiPS zgodnie z planem jesienią 2016 r.

więcej

Wyjaśnienie dotyczące Fundacji Autonomia

15-12-2016

9 grudnia 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejrozwiązał umowę z Fundacją Autonomia, na podstawie której organizacja otrzymała dotację na realizację zadania w ramach Programu FIO na lata 2014-2020.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  18
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-02-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: