content
Pokaż wszystkie
Lp. Tytuł Operacja Autor zmiany Data zmiany
1 Monitorowanie stopy bezrobocia na potrzeby ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy edycja pliku [kwiecien 2017.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-05-26 12:26:54
2 Monitorowanie stopy bezrobocia na potrzeby ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy modyfikacja Małgorzata Podrażka 2017-05-26 12:26:54
3 Dzienniki Urzędowe MRPiPS - rok 2017 modyfikacja Małgorzata Podrażka 2017-05-25 14:43:22
4 Dzienniki Urzędowe MRPiPS - rok 2017 dodanie pliku [Dziennik Urzedowy MRPiPS poz. 20.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-05-25 14:42:10
5 Dzienniki Urzędowe MRPiPS - rok 2017 modyfikacja Małgorzata Podrażka 2017-05-25 14:42:10
6 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy utworzenie dokumentu Małgorzata Podrażka 2017-05-25 10:15:02
7 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy modyfikacja Małgorzata Podrażka 2017-05-25 10:15:02
8 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy modyfikacja Małgorzata Podrażka 2017-05-25 10:14:54
9 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy dodanie pliku [Tabela z konsultacji publicznych_2.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-05-25 10:13:42
10 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy modyfikacja Małgorzata Podrażka 2017-05-25 10:13:41
11 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy dodanie pliku [Uzasadnienie do rozporzadzenia_2.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-05-25 10:13:41
12 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy dodanie pliku [Zwolnienie z Komisji Prawniczej.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-05-25 10:13:41
13 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy dodanie pliku [Raport z konsultacji publicznych_2.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-05-25 10:13:41
14 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy dodanie pliku [Projekt rozporzadzenia DPR.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-05-25 10:13:41
15 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy dodanie pliku [OSR_2.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-05-25 10:13:41
16 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy dodanie pliku [Zalacznik do rozporz. o swiadectwie pracy_2.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-05-25 10:13:41
17 Plan prac legislacyjnych edycja pliku [Wykaz MRPiPS - v. 44.pdf] Małgorzata Podrażka 2017-05-25 09:17:37
18 Plan prac legislacyjnych modyfikacja Małgorzata Podrażka 2017-05-25 09:17:36
19 Nabór na stanowisko specjalisty ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i bezskładkowych świadczeń opiekuńczych w Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Świadczeń Rodzinnych i Bezskładkowych Świadczeń Opiekuńczych w Departamencie Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego DSZ-1 (na zastępstwo) dodanie pliku [Ogloszenie DSZ-1 24052017.doc] Agata Dutkiewicz 2017-05-24 15:45:26
20 Nabór na stanowisko specjalisty ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i bezskładkowych świadczeń opiekuńczych w Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Świadczeń Rodzinnych i Bezskładkowych Świadczeń Opiekuńczych w Departamencie Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego DSZ-1 (na zastępstwo) utworzenie dokumentu Agata Dutkiewicz 2017-05-24 15:45:26
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  1531
do góry Ostatnia modyfikacja: 26-05-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: