submenu
content
 
1 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym wybranych do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 i Podprogram 2018 17-03-2017
2 Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017. 17-03-2017
3 Wyniki I etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. "Rodzina w moich oczach". 27-02-2017
4 Ogłoszenie o zmianie terminów poszczególnych etapów konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. "Rodzina w moich oczach" 14-02-2017
5 Ogłoszenie o konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym w podprogramie 2017 i podprogramie 2018 30-01-2017
6 Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert w ramach „Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020” 14-12-2016
7 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017 13-12-2016
8 Ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. "Rodzina w moich oczach". 06-12-2016
9 Program ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi'' Edycja 2017 20-12-2016
10 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, edycja 2017 20-12-2016
11 04 stycznia 2017 r.   ZAPROSZENIE do udziału w pracach komisji konkursowych Nabór... 05-01-2017

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym wybranych do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 i Podprogram 2018

 

Do dystrybucji żywności, przeznaczonej dla najbardziej potrzebujących, na terenie całej Polski wybrano: Federację Polskich Banków Żywności (która uzyskała w konkursie 22,5 pkt.), Caritas Polska (21,5 pkt), Polski Komitet Pomocy Społecznej (20,5 pkt.) oraz Polski Czerwony Krzyż (18,5 pkt).

Pliki do pobrania

Lista organizacji.pdf
Lista organizacji  (222.6 KB)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2017-03-17
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-03-17 11:45:24 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2017-03-17 11:44:00 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Lista organizacji.pdf]
3 2017-03-17 11:44:00 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2017-03-17 11:45:23 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017.

 

Zgodnie z treścią Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017, w przypadku nie wyczerpania kwoty programowej komisja konkursowa zwraca się do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich o nadesłanie trzech kolejnych najlepiej ocenionych ofert (Dział V „Tryb i terminy wyboru ofert”, pkt 6).

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2017 r. po dokonaniu oceny formalnej oraz merytorycznej nadesłanych ofert informuje, iż kwota programowa w wysokości 3 000 000,00 zł  przeznaczona na realizację konkursu, nie została wyczerpana.

 

Zatem, korzystając z wyżej przytoczonego zapisu, zwrócono się do Wydziałów Polityki Społecznych Urzędów Wojewódzkich o nadesłanie trzech kolejnych najlepiej ocenionych wniosków.

Wobec zaistniałej sytuacji zmianie ulega również termin rozstrzygnięcia konkursu, który oznacza się na dzień 11 kwietnia 2017 r.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2017-03-17
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-03-17 11:09:30 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2017-03-17 11:09:30 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Wyniki I etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. "Rodzina w moich oczach".

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o wynikach I etapu konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. „Rodzina w moich oczach”.

 

Prace zakwalifikowane do II etapu konkursu prosimy nadsyłać do dnia 15 marca 2017 r.
(liczy się data stempla pocztowego) na adres:

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

 

 

Ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. "Rodzina w moich oczach".

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2017-02-27
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-27 15:35:09 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2017-02-27 15:28:37 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2017-02-27 15:27:10 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2017-02-27 15:26:58 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Wyniki konkursu plastycznego - I etap.xls]
5 2017-02-27 15:26:58 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2017-02-27 15:26:08 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2017-02-27 15:35:09 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o zmianie terminów poszczególnych etapów konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. "Rodzina w moich oczach"

 

W związku z dużą liczbą prac zgłoszonych do konkursu plastycznego „Rodzina w moich oczach”, na podstawie § 15 Regulaminu konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia, zmianie ulegają terminy poszczególnych jego etapów.  

 

Termin ogłoszenia listy prac zakwalifikowanych do konkursu:

 

24 lutego 2017 r. (informacje podane zostaną wyłącznie na stronie MRPiPS oraz BIP MRPiPS)

 

Termin i miejsce przesyłania prac zakwalifikowanych do konkursu:

15 marca 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Termin ogłoszenia wyników konkursu:

27 marca 2017 r. (informacje podane zostaną wyłącznie na stronie MRPiPS oraz BIP MRPiPS)

 

Termin wręczenia nagród oraz termin wystawy pokonkursowej:

7 kwietnia 2017 r.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2017-02-14
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-14 07:27:33 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2017-02-14 07:26:55 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2017-02-14 07:27:33 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym w podprogramie 2017 i podprogramie 2018

 

 

Zmiana regulaminu konkursu,  w tym wzoru oferty 

 

1.         W części Forma i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu dodaje się zapis:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zastrzega sobie możliwość anulowania konkursu w całości bądź w części, w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki przeprowadzenia konkursu lub zdarzeń o charakterze siły wyższej.

 

2.         We wzorze oferty, w części IV pkt 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

Sieć powinna być wykazana z uwzględnieniem  liczby OPR i OPL w podziale na województwa oraz gmin/OPS-ów planowanych do objęcia wsparciem w ramach Podprogramu 2017

i Podprogramu 2018 (w odniesieniu do każdej z gmin).

 

Uzasadnienie zmian

 

Celem uniknięcia wątpliwości w zakresie dopuszczalności anulowania konkursu w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki przeprowadzenia konkursu lub zdarzeń o charakterze siły wyższej, Instytucja Zarządzająca wprowadza do regulaminu konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym w Podprogramie 2017 i Podprogramie 2018 zapis dotyczący możliwości anulowania konkursu bądź jednego z Podprogramów.

Usuwa się również omyłkę pisarską w przypadku zmiany we wzorze oferty".

 

 

 

30 stycznia 2017 r.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucja Zarządzająca w systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ogłasza konkurs na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących
 
Nazwa i adres instytucji ogłaszającej konkurs:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem realizacji projektów polegających na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ),  w Podprogramie 2017 i Podprogramie 2018.
Podstawą realizacji PO PŻ w Polsce jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U.UE.L.2014.72.1) oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583), w brzmieniu ustalonym przez art. 85 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz.217).
Ogólnym celem Funduszu jest propagowanie spójności społecznej w Unii Europejskiej,
a zatem przyczynienie się do osiągnięcia celów dotyczących ograniczania ubóstwa zawartych w Strategii „Europa 2020”. Oprócz realizacji celu ogólnego Fundusz przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego, jakim jest ograniczenie najcięższych form ubóstwa w UE przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym.
Do głównych obszarów działań finansowanych z Funduszu należeć będzie ograniczanie niedoboru żywności wśród osób najbardziej potrzebujących.
Wyłonione w naborze podmioty będą mogły wziąć udział w działaniach PO PŻ w Podprogramie 2017 i Podprogramie 2018 pod warunkiem posiadania prawnych i faktycznych możliwości realizacji zadań objętych PO PŻ oraz podpisania umów o dofinansowanie projektów z Agencją Rynku Rolnego.

TERMIN, MIEJSCE i FORMA SKŁADANIA OFERT:


1)    Rozpoczęcie naboru ofert:  2 marca 2017 r.
2)    Termin składania ofert: 9 marca 2017 r.
3)     Oferta może być złożona osobiście przez przedstawiciela oferenta, lub przesłana
za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w zaklejonej kopercie na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (z dopiskiem Wybór organizacji partnerskich - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020). Decyduje data wpływu do MRPiPS.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu –  regulamin opublikowano na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl oraz na stronie BIP MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/konkursy.
Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie www.mrpips.gov.pl oraz na stronie http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/konkursy

Informacja o środkach odwoławczych
Informacja o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 znajdują się w Regulaminie konkursu.

Pliki do pobrania

Ogloszenie_ost.pdf
Ogłoszenie  (400.1 KB)
Regulamin_podpisany.pdf
Regulamin  (3.7 MB)
zmiana regulaminu.pdf
Zmiana regulaminu  (470.3 KB)
Wzor Oferty_2.docx
Wzór oferty  (277.2 KB)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2017-01-30
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-02-16 15:20:30 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2017-02-16 15:20:06 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2017-02-16 15:18:17 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2017-02-16 15:15:33 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2017-02-16 15:15:07 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Wzor Oferty_2.docx]
6 2017-02-16 15:15:07 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [zmiana regulaminu.pdf]
7 2017-02-16 15:15:06 Małgorzata Podrażka usunięcie pliku [Wzor Oferty.docx]
8 2017-02-16 15:15:06 Małgorzata Podrażka modyfikacja
9 2017-01-30 13:23:12 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2017-01-30 13:22:38 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2017-01-30 13:21:28 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Zalacznik do oferty.xls]
12 2017-01-30 13:21:28 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Wzor Oferty.docx]
13 2017-01-30 13:21:28 Małgorzata Podrażka modyfikacja
14 2017-01-30 10:56:41 Małgorzata Podrażka modyfikacja
15 2017-01-30 10:54:09 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Regulamin_podpisany.pdf]
16 2017-01-30 10:54:09 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Ogloszenie_ost.pdf]
17 2017-01-30 10:54:09 Małgorzata Podrażka modyfikacja
18 2017-01-30 10:50:43 Małgorzata Podrażka modyfikacja
19 2017-01-30 15:20:30 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert w ramach „Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”

 

 

W dniu 12 grudnia 2016 r., Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej, zaakceptowała ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach „Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”, tj.:

 

1.      „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2017 r.”

2.       „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 1017”.

3.       „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017”.

 

W związku z powyższym Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) ogłasza  otwarte  konkursy  ofertw ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”  i  zapraszapodmioty uprawnione do składania wniosków o wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów ofert z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

  

Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-12-14
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-19 13:07:51 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [postawy.doc]
2 2017-01-19 13:07:51 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2017-01-19 13:04:59 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2017-01-19 13:04:20 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [partnerstwo przeciw wykluczeniu.doc]
5 2017-01-19 13:04:20 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Nowe horyzonty.doc]
6 2017-01-19 13:04:20 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2016-12-14 14:10:43 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [ogloszenie Partnerstwa....pdf]
8 2016-12-14 14:10:43 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [ogloszenie Nowe horyzonty....pdf]
9 2016-12-14 14:10:42 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [ogloszenie Aktywne postawy mlodziezy....pdf]
10 2016-12-14 14:10:42 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2016-12-14 14:02:06 Małgorzata Podrażka modyfikacja
12 2016-12-14 13:57:20 Małgorzata Podrażka modyfikacja
13 2016-12-14 13:07:51 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomnościi zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych:

 

Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,

Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,

Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych, tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

 

W bieżącym roku na realizację „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 000 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

 

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 27 stycznia 2017 r.

 

Pliki do pobrania

OGLOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT.pdf
Ogłoszenie  (4.3 MB)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-12-13
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-13 15:45:49 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-12-13 15:45:20 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2016-12-13 15:44:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2016-12-13 14:28:23 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [OGLOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT.pdf]
5 2016-12-13 14:28:23 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2016-12-13 14:25:54 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2016-12-13 15:45:49 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. "Rodzina w moich oczach".

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza mieszkańców domów pomocy społecznej i uczestników ośrodków wsparcia do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym  pn. „ Rodzina w moich oczach”.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2016-12-06
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-06 07:30:42 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2016-12-06 07:30:42 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Program ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi'' Edycja 2017

 

Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Bojanowska 19 grudnia 2016 r. zatwierdziła nowy resortowy program pod nazwą  ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi''.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Wacław Konewko
Data wytworzenia: 2016-12-20
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-20 09:23:29 Wacław Konewko modyfikacja
2 2016-12-20 09:23:15 Wacław Konewko modyfikacja
3 2016-12-20 09:22:37 Wacław Konewko modyfikacja
4 2016-12-20 09:23:28 Wacław Konewko utworzenie dokumentu
5 2016-12-20 09:21:59 Wacław Konewko dodanie pliku [Program Oparcie spoleczne dla osob z zaburzeniami psychicznymi 2017.pdf]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, edycja 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.
 
W 2017 roku na realizację Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę  3 000 000 zł. 
Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 16 stycznia 2017 r.
 
Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

Pliki do pobrania

Oparcie_spoleczne_Oswiadczenie.docx
Oświadczenie  (17.3 KB)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Wacław Konewko
Informację wprowadził/a: Wacław Konewko
Data wytworzenia: 2016-12-20
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2016-12-20 10:08:59 Wacław Konewko utworzenie dokumentu
2 2016-12-20 10:08:59 Wacław Konewko dodanie pliku [Oparcie_spoleczne_Oswiadczenie.docx]
3 2016-12-20 10:08:59 Wacław Konewko dodanie pliku [Oparcie_spoleczne_Ogloszenie o konkursie.pdf]

04 stycznia 2017 r.

 

ZAPROSZENIE

do udziału w pracach komisji konkursowych

Nabór uzupełniający

 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowych ds. opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach, które będą przeprowadzane w ramach następujących programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

1.    Program „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020”,

2.    „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”,

3.    Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych należy przesyłać w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. na adres Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS  ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa - z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowych - nabór uzupełniający”

 

Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia.

 

Kandydaci na członków komisji konkursowych winni spełnić następujące wymagania:

  • reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa odpowiada obszarowi danego programu,
  • korzystać z pełni praw publicznych oraz być obywatelami Rzeczypospolitej Polski;
  • posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w przygotowywaniu i/lub realizacji projektów w obszarze pomocy społecznej;
  • przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

 

Zadaniem członka komisji konkursowej jest:

  • ocena i opiniowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
  • proponowanie rozdziału środków budżetowych, przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.

UWAGA: Kandydat może zadeklarować chęć udziału w pracach komisji konkursowej związanej z realizacją więcej niż jednego spośród ww. programów. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej w danym roku nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w wybranym konkursie.

 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej przedłoży listę kandydatów do zatwierdzenia Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie internetowej MRPiPS.

 

Powołanie składu komisji konkursowej w ramach konkretnego Programu w danym roku będzie się odbywało poprzez przygotowanie stosownego zarządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej w skład komisji konkursowej.

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Wacław Konewko
Informację wprowadził/a: Wacław Konewko
Data wytworzenia: 2017-01-05
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2017-01-05 08:18:52 Wacław Konewko modyfikacja
2 2017-01-05 08:18:15 Wacław Konewko modyfikacja
3 2017-01-05 08:17:48 Wacław Konewko modyfikacja
4 2017-01-05 08:18:52 Wacław Konewko utworzenie dokumentu
5 2017-01-05 08:16:40 Wacław Konewko dodanie pliku [komisja_konkursowa_formularz_zgloszeniowy.doc]
do góry Ostatnia modyfikacja: 28-03-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: