submenu
content

Zezwolenia na pracę cudzoziemców

     

*   *   *

Statystyki zezwoleń na pracę za 2010 r. zostały skorygowane przez GUS w kwietniu 2012 r. Różnica pomiędzy danymi przed i po weryfikacji wynosi 499 (przed korektą liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców wynosiła 37.121, po korekcie 36.622)

*   *   *

 

Rejestracja oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

 

Rejestracja oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi dotyczy cudzoziemców podejmujących krótkoterminowe zatrudnienie w Polsce, o których mowa w § 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 155, poz. 919).

 

Należy pamiętać, że liczba cudzoziemców, którzy podjęli pracę w związku z zarejestrowanym oświadczeniem nie musi być tożsama z liczbą zarejestrowanych oświadczeń. Wynika to m.in. z faktu, iż dla części cudzoziemców zarejestrowano więcej niż jedno oświadczenie, odmowy udzielenia wizy niektórym cudzoziemcom czy też rezygnacji części cudzoziemców z przyjazdu do Polski.

 Oświadczenia - lata 2007-2010


 Oświadczenia - rok 2011

Oświadczenia - rok 2012 r.

 

Oświadczenia - rok  2013

 

Oświadczenia - rok 2014

 

Oświadczenia - rok 2015

 

Oświadczenia - I półrocze 2016 r.

*   *   *

 

Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce (grudzień 2014)

 

 

Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce (kwiecień 2015)

 

 

Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce (grudzień 2015)
 

 

Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce (maj 2016)

 

 

Źródło: dane Departamentu Rynku Pracy MPiPS
 

*   *   *

Korekta danych

Dane statystyczne, dotyczące wydanych w latach 2006 – 2009 zezwoleń na pracę, wymagają korekty. Ponieważ nie ma możliwości poprawienia archiwalnych statystyk, przedstawiamy sprostowanie, zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędów Wojewódzkich.
 

 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: