submenu
content

Życzenia ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza z okazji Dnia Seniora

01-10-2014

Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy,

 

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, to szczególny moment, który pozwala docenić i podkreślić potencjał doświadczenia, wartości i wiedzy, z których mogą czerpać młodsze pokolenia. To Seniorzy są bowiem źródłem życiowej mądrości, której nabywa się właśnie z upływem lat.

 

Wydłużenie czasu życia jest cennym osiągnięciem cywilizacyjnym związanym z postępem medycyny, a także funkcjonowaniem systemu zabezpieczenia społecznego i ogólnym wzrostem poziomu życia. Dostosowanie wszelkiego rodzaju usług do potrzeb osób starszych oraz stworzenie odpowiednich warunków do ich zaspokajania staje się na tym tle bardzo ważnym zadaniem, które jest dla mnie priorytetem jako Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Działania takie przewidziane zostały w Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020. Walka z dyskryminacją, zapobieganie niepełnosprawności, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej oraz równego udziału w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym społeczeństwa - to cele, których konsekwencją jest budowanie środowiska przyjaznego seniorom, a tym samym umacnianie poczucia godności i świadomości własnej wartości u osób dojrzałych z racji wieku.

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych dają możliwość wyrażenia poparcia dla aktywnego i zdrowego starzenia. Wierzę, że z możliwości tej skorzystają zarówno bliscy jak i przedstawiciele instytucji, które kształtują szeroko pojmowaną politykę społeczną.

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Seniorów w dniu ich święta. Życzę Państwu dobrego zdrowia, spełnienia planów i marzeń oraz nowych pasji, a wraz z nimi mnóstwa energii do ich rozwijania.

 

 

List do Seniorów List do Seniorów
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-07-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: