submenu
content

Nowa polityka senioralna

24-12-2013

Rząd przyjął założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020. To pierwszy ogólnopolski program dla osób starszych. Zakłada on m.in. aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, większy udział w życiu społecznym i solidarność międzypokoleniową.

 

- Naszym celem jest wspieranie seniorów w prowadzeniu w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia. Chcemy, na ile to możliwe, usuwać przeszkody, które w obecnie wykluczają ich z aktywnego życia społecznego - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

 

Program koncentruje się na ośmiu obszarach dotyczących różnych wymiarów życia seniorów - zdrowie i samodzielność, aktywizacja zawodowa, aktywność edukacyjna, obywatelska, kultura, wolontariat, srebrna gospodarka.

 

Jednym z głównych priorytetów przedstawionych w dokumencie jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału osób 50+ na rynku pracy. – W Polsce mamy jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia osób w wieku 55-64. Przedłużenie ich aktywności zawodowej ma fundamentalne znaczenie dla całego rynku pracy – podkreśla minister Kosiniak-Kamysz.

 

Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia oraz rozwój usług medycznych mają wspierać seniorów w jak najdłuższym utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i samodzielności. Dzięki temu będą mogli kontynuować aktywność zawodową, jak i uczestniczyć w wybranych formach życia społecznego. 

 

Specjalnie dostosowana do potrzeb i zainteresowań osób starszych oferta edukacyjna oraz w konsekwencji wzrost ich udziału w różnego rodzaju kursach i zajęciach edukacyjnych to kolejny z celów polityki senioralnej. Jednym ze sposobów ich realizacji  jest wspieranie rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Aktywność obywatelskiej i wolontariat ma wspierać zaangażowanie osób starszych w życie społeczności lokalnych i sprawy kraju, wykorzystanie ich umiejętności i potencjału oraz nabywanie przez seniorów nowych kompetencji. To także sposób na ich integrację z młodszymi pokoleniami.

 

- Długofalowa Polityka Senioralna ma pomóc osobom starszym poczuć się pełnoprawną grupą społeczną i zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Nie możemy sobie pozwolić na zmarnowanie potencjału i wiedzy tak dużej części naszego społeczeństwa – mówi minister Kosiniak-Kamysz.  

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-07-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: