submenu
content

Kolejna edycja Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

30-08-2013

Poprawa jakości życia osób starszych i pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w różnych rolach społecznych to główne cele drugiej edycji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Jego projekt trafił dziś do konsultacji społecznych.

 

Programu ASOS zakłada m.in. dofinansowanie rozwoju oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej, wspieranie różnych form edukacji i uczenia się na rzecz poprawy umiejętności osób starszych, podnoszenie kwalifikacji kadry zajmującej się aktywizacją społeczną osób starszych oraz podniesienie jakości usług społecznych dla tej grupy osób.  

 

Uwzględnia on zróżnicowanie populacji osób starszych i promuje działania podtrzymujące aktywności osób starszych i zapewniające im udział w życiu społecznym. Działania te uwzględniają także osoby o ograniczonej samodzielności.

 

Pierwszy Program ASOS został zrealizowany w latach 2012-2013. W jego ramach zorganizowano dwie edycje otwartego konkursu ofert. W I edycji do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło ok. 1400 ofert, natomiast w II blisko 1800.

 

Projekt rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 29-06-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: