submenu
content

Podsumowanie roku senioralnego

19-12-2012

„Konferencja Podsumowująca: Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 - rezultaty i wyzwania na przyszłość” odbyła się 19 grudnia 2012 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

 

- Kończy się Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, ale nie kończy się jego idea – powiedział podczas konferencji Minister Władysław Kosiniak-Kamysz. – W tym roku w ministerstwie nie tylko mówiliśmy o problemach osób starszych, ale też wiele zrobiliśmy. Warto wspomnieć choćby o powołaniu Departamentu Polityki Senioralnej czy uruchomieniuRządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013” (ASOS). W tym roku na ten program przeznaczyliśmy 20 mln zł, w przyszłym roku przeznaczymy 40 mln.

 

Minister Kosiniak-Kamysz przypomniał, że wysiłki Polski w tym zakresie zostały docenione przez unijnego komisarza zatrudnienia, spraw społecznych i integracji Laszlo Andora, który wymienił nasz kraj jako jeden z trzech, które najwięcej zrobiły w tym roku w dziedzinie polityki senioralnej. Minister przywołał także przykład Irlandii, gdzie powstał obywatelski parlament seniorów, jako dobry przykład do naśladowania.

 

- Znajdujemy się na początku drogi do zmiany świadomości, edukacji społecznej, partycypacji w solidarności międzypokoleniowej – powiedział Minister Władysław Kosiniak-Kamysz, zwracając uwagę na wielki potencjał energii, drzemiący w osobach starszych, ujawniony przy okazji rozmaitych działań, podejmowanych z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych.

 

Tegoroczny program ASOS podsumowała Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS Marzena Breza. – Program cieszył się wielkim zainteresowaniem. Na ogłoszony w jego ramach konkurs wpłynęło ponad 1400 ofert. 425 podmiotów otrzymało środki finansowe. W pierwszej połowie 2013 roku ogłosimy jego kolejną edycję. Dyrektor Breza podkreśliła też, jak istotne w trakcie realizacji konkretnych przedsięwzięć jest partnerstwo publiczno-społeczne, z którego korzystają samorządy przy aktywizowaniu osób starszych.

 

Podczas konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne, których tematem były działania sektora publicznego i niepublicznego w obszarze aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej.

 

Podsumowania głównych wydarzeń i działań dokonała Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, koordynator ER2012 w Polsce. Wraz z prof. dr hab. Ewą Kozdroń Minister wręczyła nagrody w ramach konkursu: Seniorzy XXI wieku, pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W kategorii projekt akcyjny nagroda trafiła do Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza TWWP Dar Czasu i Serca z Lublina, a w kategorii projekt długoterminowy do Świetlicy Środowiskowo-Sąsiedzkiej Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie.

 

Krystyna Lewkowicz, Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, w imieniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku wręczyła pamiątkowe numizmaty – „3 dukaty mądrości” – osobom najbardziej zaangażowanym w działania, związane z ER2012. Otrzymali je:

  • Minister Władysław Kosiniak-Kamysz,
  • Minister Czesława Ostrowska,
  • Poseł Michał Szczerba, Przewodniczący parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
  • Senator Mieczysław Augustyn, Przewodniczący senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
  • Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

 

Konferencja została zorganizowana przez MPiPS w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

 

Podsumowanie roku senioralnego / fot. Jacek Szczepaniak Podsumowanie roku... Podsumowanie roku senioralnego / fot. Jacek Szczepaniak Podsumowanie roku... Podsumowanie roku senioralnego / fot. Jacek Szczepaniak Podsumowanie roku... Podsumowanie roku senioralnego / fot. Jacek Szczepaniak Podsumowanie roku... Podsumowanie roku senioralnego / fot. Jacek Szczepaniak Podsumowanie roku... Podsumowanie roku senioralnego / fot. Jacek Szczepaniak Podsumowanie roku... Podsumowanie roku senioralnego / fot. Jacek Szczepaniak Podsumowanie roku... Podsumowanie roku senioralnego / fot. Jacek Szczepaniak Podsumowanie roku... Podsumowanie roku senioralnego / fot. Jacek Szczepaniak Podsumowanie roku... Podsumowanie roku senioralnego / fot. Jacek Szczepaniak Podsumowanie roku... Podsumowanie roku senioralnego / fot. Jacek Szczepaniak Podsumowanie roku... Podsumowanie roku senioralnego / fot. Jacek Szczepaniak Podsumowanie roku... Podsumowanie roku senioralnego / fot. Jacek Szczepaniak Podsumowanie roku... Podsumowanie roku senioralnego / fot. Jacek Szczepaniak Podsumowanie roku... Podsumowanie roku senioralnego / fot. Jacek Szczepaniak Podsumowanie roku... Podsumowanie roku senioralnego / fot. Jacek Szczepaniak Podsumowanie roku... Podsumowanie roku senioralnego / fot. Jacek Szczepaniak Podsumowanie roku... Podsumowanie roku senioralnego / fot. Jacek Szczepaniak Podsumowanie roku...
do góry Ostatnia modyfikacja: 29-06-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: