submenu
content

Wyniki otwartego konkursu ASOS – I edycja

23-10-2012

Szanowni Państwo,

 

Uczestnicy I edycji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (ASOS)

 

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie konkursem ASOS.

Wyrażamy uznanie za działań, które Państwo realizujecie dla seniorów oraz współpracy i integracji międzypokoleniowej. Ocena złożonych ofert pozwoliła nam zapoznać się z zarysem Państwa dorobku w tym zakresie.

 

I edycja otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 cieszyła się dużą popularnością wśród organizacji, które w swojej działalności zakładają wspieranie seniorów w Polsce.

Uwzględniając wartości merytoryczne przedłożonych ofert w ramach konkursu ASOS, zostały wytypowane te oferty, które w swych założeniach najpełniej odpowiadają założeniom konkursu.

 

Tak duże zainteresowanie konkursem z różnych regionów z całej Polski stanowi dowód ogromnych potrzeb i oczekiwań środowiska seniorskiego oraz organizacji działających dla osób starszych.

Pragniemy poinformować, że planowana jest kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, która zostanie ogłoszona w okresie marzec-kwiecień 2013 r.

 

Pragniemy również podkreślić, iż jeszcze w tym roku będzie istniała możliwość włączenia się do działań dla osób starszych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który pozwala na wsparcie finansowe projektów w środowiskach lokalnych, w tym dla osób starszych.

 

 

Ponadto, pragniemy zachęcić do przekazywanie swoich sugestii o sposobie organizacji konkursu poprzez kontakt mailowy –

Doświadczenia i sugestie organizacji bezpośrednio działających dla osób starszych będą szczególnie cenne dla dalszych prac nad kształtowaniem polityki senioralnej w Polsce.

 

Marzena Breza, kierująca Departamentem Polityki Senioralnej w MPiPS

 

Szanowni Państwo,

ze względu na omyłkę techniczną, w nielicznych przypadkach zmieniły się kwoty dotacji na 2013 r.

Spowodowane było to tym, że kwota dotacji na 2013 rok była wyższa niż przyznana na 2012 rok. Zgodnie z zasadami Konkursu, wnioskowana kwota dotacji na 2012 rok. musiała stanowić min. 50% wartości dotacji ogółem. Poprawiona wersja rankingu znajduje się w pliku Lista projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie - po zmianie kwoty dotacji na 2013 rok.
Jednocześnie informujemy, że zmiana kwot na 2013 rok nie spowodowała zmiany miejsca na liście rankingowej. Kwoty które zostały zmienione, zaznaczono kolorem.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-07-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: