submenu
content

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 przyjęty

27-08-2012

Program umożliwi wykorzystanie potencjału osób starszych, kończących aktywność zawodową, poprzez włączenie w działania na rzecz aktywności społecznej. Na jego realizację przeznaczono 20 mln zł  na rok 2012 i 40 mln zł na rok 2013.

 

Program będzie składał się z dwóch komponentów:
 

1. systemowego (długookresowego) – długofalowa polityka wobec osób starszych, współpraca międzyresortowa, ekspercka oraz z organizacjami, instytucjami działającymi w obszarze wsparcia seniorów. Na wrzesień 2013 r. planowane jest przygotowanie założeń długofalowej polityki senioralnej.

2. konkursowego (krótkofalowego) - w obszarze aktywność społeczna osób starszych. Przewiduje się trzy edycje otwartych konkursów. I edycja planowana jest na wrzesień br.

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-07-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: