submenu
content

Podziękowania za realizację Pomocy Żywnościowej

21-07-2017

Zakończył się kolejny etap wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Minister Elżbieta Rafalska wystosowała z tej okazji list z podziękowaniami do wszystkich, zaangażowanych jego realizację. 

więcej

Paczka większa i droższa

13-07-2017

- Kiedy obejmowałam swój urząd w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa uczestniczyło 62 proc. gmin. Dziś jest ich już 90 proc. – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, podsumowując zakończony właśnie Podprogram 2016 .
 

więcej

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

30-06-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja 1.

więcej

Powoływanie członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

29-06-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że rozpoczyna procedurę powoływania członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych do nowej kadencji Komisji.

więcej

Oświadczenie MRPiPS

13-06-2017

W związku z doniesieniami medialnymi o zakazie pobytu matek z dziećmi w schroniskach dla osób bezdomnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że obowiązujące przepisy nie zakazują przyjmowania do nich  matek z dziećmi  

więcej

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017

12-06-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności". Oferty konkursowe należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 3 lipca 2017 r.

więcej

Aktualizacja bazy placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych

09-06-2017

W związku z pismem skierowanym do Wojewodów w sprawie aktualizacji bazy placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych oraz pojawiającymi się różnymi interpretacjami, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia:

więcej

Powoływanie uzupełniąjace

07-06-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza procedurę uzupełniającą powołania członków Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

więcej

Wyniki konkursu uzupełniającego

29-05-2017

Publikujemy wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017 r.

więcej

Wyniki uzupełniającego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu"

26-05-2017

W dniu 24 maja 2017 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego uzupełniającego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2017 r.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  52
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-07-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: