submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Aktualizacja bazy placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych

09-06-2017

W związku z pismem skierowanym do Wojewodów w sprawie aktualizacji bazy placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych oraz pojawiającymi się różnymi interpretacjami, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia:

więcej

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 rozstrzygnięty

09-06-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2017. Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 120 mln złotych.

więcej

„MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna

09-06-2017

„MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem” to program wspierający rozwój i dostępność żłobków i klubów dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs

więcej

Polsko-węgierskie rozmowy

08-06-2017

W dniu 7 czerwca 2017 r. minister Elżbieta Rafalska, wraz z kierownictwem resortu spotkała się z przedstawicielami Komisji Polityki Społecznej Zgromadzenia Narodowego Węgier, na czele z przewodniczącą Komisji Panią Gabriellą Selmeczi. Tematem rozmów były możliwości rozwoju współpracy polsko - węgierskiej na różnych szczeblach.

więcej

Cyfryzacja ułatwia życie

08-06-2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymało nagrodę w Konkursie Kongresu Gospodarki Elektronicznej w kategorii Partner Roku 2016

więcej

Rekordowo niskie bezrobocie

07-06-2017

7,5% - tyle według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła stopa bezrobocia w maju br. To o 0,2 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,6 pkt. proc. mniej niż rok temu. Tak niskiego bezrobocia w maju nie było od 26 lat.

więcej

Powoływanie uzupełniąjace

07-06-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza procedurę uzupełniającą powołania członków Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

więcej

Wyraźniejszy głos środowisk osób niepełnosprawnych

07-06-2017

Minister Elżbieta Rafalska 7 czerwca wręczyła powołania członkom Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych nowej kadencji. Znacząco wzrósł w niej udział przedstawicieli tych środowisk.

więcej

Płaca minimalna w 2018 r.

06-06-2017

Na posiedzeniu w dniu 6 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej  w 2018 r.

więcej

Nowa jakość w polityce rodzinnej

06-06-2017

Nowe zasady w programie „Rodzina 500+”, zwiększenie liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3, umożliwienie rodzicom łączenia ról zawodowych z życiem rodzinnym, cyfryzacja i poszerzenie kręgu adresatów Karty Dużej Rodziny – takie rozwiązania przewiduje przyjęty właśnie przez rząd projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

więcej
1  ««««  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»»»  350
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-07-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: