submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Nowe otwarcie Karty Dużej Rodziny

24-01-2017

Organizacja pozarządowa Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” została wybrana w konkursie przez ministerstwo rodziny na partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny. 

więcej

Wiedeńska konferencja poświęcona integracji

23-01-2017

Wiceminister Elżbieta Bojanowska wzięła udział w konferencji Vienna Future Talks, która odbyła się 23 stycznia br. w Wiedniu. 
 

więcej

Wyróżnienia dla najlepszych urzędów pracy

23-01-2017

Wiceminister Stanisław Szwed wziął udział w konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbyła się 23 stycznia br. w Katowicach. 

więcej

"Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" 2017

23-01-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 mln zł.

więcej

Finansowanie środowiskowych domów samopomocy w 2017 r.

23-01-2017

W ustawie budżetowej na 2017 r. zagwarantowane jest pełne finansowanie środowiskowych domów samopomocy zgodnie z ustaloną jednolitą stawką na jednego uczestnika placówki tj. 1 268 zł. (200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej - zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej).

więcej

Schroniska i noclegownie dostępne dla wszystkich

23-01-2017

Ani wiek, ani niepełnosprawność nie jest powodem,  dla którego bezdomny nie mógłby być przyjęty do schroniska czy noclegowni. W sytuacjach kryzysowych (np. mróz) placówka ma obowiązek przyjąć każdą osobę,  a następnie podjąć działania zmierzające do ustalenia gdzie ma docelowo przebywać. 

więcej

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

21-01-2017

- Z ogromną przyjemnością, z okazji Waszego Święta, składam Wam najserdeczniejsze powinszowania, wśród których na poczytnym miejscu znajdują się życzenia długich i szczęśliwych lat spędzonych razem z wnukami - minister Elżbieta Rafalska złożyła życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka.

więcej

Minister u Babć i Dziadków w Błoniu

20-01-2017

Minister Elżbieta Rafalska odwiedziła 20 stycznia dzienny dom opieki "Senior-WIGOR" w Błoniu. - Widzę, że ten dom jest pełen. Bardzo się cieszę, że państwo macie taki miejsce, w którym możecie spędzić czas, znaleźć zajęcie, spotkać się z kimś – mówiła minister Rafalska podczas spotkania z seniorami.

więcej

Pracowity rok 2017 w MRPiPS

19-01-2017

- Plany Ministerstwa Rodziny na rok 2017 zapowiadają dobre, ale wcale niełatwe zmiany w wielu obszarach polityki społecznej – powiedziała minister Rafalska podczas przeglądu resortów, jaki zorganizaowała premier Beata Szydło w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Podobnie, jak w roku ubiegłym, stawiamy na rodzinę. 

więcej

Ułatwienia dla rodzin w składaniu wniosków on-line

17-01-2017

Ministerstwo Rodziny i Cyfryzacji digitalizują oraz ułatwiają składanie wniosków o pomoc dla rodzin. Wspólnie budujemy e-państwo, uławiamy Polakom życie.

więcej
1  ««««  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»»»  325
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-02-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: