submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

O samorządowej polityce prorodzinnej w Nysie

16-12-2016

Wiceminister Bartosz Marczuk uczestniczył w konferencji „Samorządowa polityka prorodzinna w kontekście polityki Państwa”.

więcej

Ogłoszenie o naborze kandydata do Komisji konkursowej

16-12-2016

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w pracach Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert „Organizacja pozyskującą partnerów Karty Dużej Rodziny” – edycja 2017.

więcej

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017

16-12-2016

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r. nie może być większa od kwoty 127.890 zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

więcej

500+ w pieczy zastępczej

16-12-2016

Na koniec listopada br. ponad 48 tys. dzieci w pieczy zastępczej korzystało z dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty. W sumie do rodzin i opiekunów trafiło prawie 190 mln zł.

więcej

Nowe otwarcie Karty Dużej Rodziny

16-12-2016

Lepsze pozyskiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny, zwiększenie liczby firm w programie, ułatwienie korzystania z Karty w mniejszych miejscowościach i na wsi – te zmiany czekają program Karta Dużej Rodziny w przyszłym roku. 

więcej

MRPiPS rozwiązało umowę z Fundacją Autonomia

15-12-2016

9 grudnia 2016 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozwiązał umowę z Fundacją Autonomia, na podstawie której organizacja otrzymała dotację na realizację zadania w ramach Programu FIO na lata 2014-2020.

więcej

Inauguracja kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior”

15-12-2016

Konferencją w MRPiPS została zainaugurowana kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”. – Dziękuje za wszystko, co robicie na rzecz bezpieczeństwa seniorów – powiedziała do jej uczestników minister Elżbieta Rafalska.

więcej

Konkurs plastyczny dla DPS-ów

15-12-2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza mieszkańców domów pomocy społecznej i uczestników ośrodków wsparcia do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym  pn. „ Rodzina w moich oczach”. 

więcej

3,79 mln dzieci objętych programem Rodzina 500 plus

15-12-2016

Już ponad 3,79 mln dzieci jest objętych wsparciem w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Do końca listopada rodzice i opiekunowie otrzymali ponad 15,1 mld zł na pomoc w wychowywaniu swoich pociech.

więcej

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – konkursy MRPiPS

14-12-2016

MRPiPS zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

więcej
1  ««««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  319
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-01-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: