submenu
content

Konsultacje Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

17-09-2013

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zapoznania się z projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) i wyrażenia swojej opinii na załączonym formularzu do dnia 25 października br., także w formie elektronicznej na adresy mailowe: Malgorzata.Saracyn@mpips.gov.pl oraz Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach do pobrania.

 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest dokumentem rządowym, który pokazuje kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Adresowany jest przede wszystkim do instytucji publicznych, tworzących i realizujących konkretne polityki, jak również do osób działających w sektorze ekonomii społecznej.

 

Od czerwca do września 2012 roku projekt KPRES został poddany wstępnym konsultacjom społecznym. W ramach konsultacji wykorzystano dostępne możliwości: prezentowanie projektu na konferencjach i seminariach, szkoleniach; artykuły w mediach internetowych; zbieranie pisemnych opinii; ankietę internetową, udostępnioną przez Departament Pożytku Publicznego.


Tworzenie projektu KPRES było procesem długotrwałym, ze względu na konieczność zapewnienia partycypacyjnego charakteru tego procesu i uwzględnienia koncepcji różnych grup interesariuszy, związanych z sektorem ekonomii społecznej. Przekazujemy Państwu projekt dokumentu, który pokazuje kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Adresowany jest przede wszystkim do instytucji publicznych, tworzących i realizujących konkretne polityki, jak również do osób i podmiotów działających w szeroko rozumianym sektorze ekonomii społecznej.

do góry Ostatnia modyfikacja: 27-04-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: