Aktualnosci z kategorii:

800 tys. zł dla świetlic, ognisk wychowawczych i klubów środowiskowych

20-01-2015

Ruszyła tegoroczna edycja Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie”. Każda z 20 placówek wyłonionych w konkursie otrzyma dotację w wysokości 40 tys. zł.

więcej

Bezpieczeństwo pracowników socjalnych

16-01-2015

W Ministerstwie Pracy odbyło się spotkanie poświęcone zwiększeniu bezpieczeństwa pracowników socjalnych.
 

więcej

Debata „Nasze dzieci mogą być prawidłowo żywione. Od poczęcia do 3 roku życia”

19-12-2014

18 grudnia br. w w Sejmie RP odbyła się  debata  „Nasze dzieci mogą być prawidłowo żywione. Od poczęcia do 3 roku życia”. Punktem wyjścia do rozmów były badania Instytutu - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytutu Matki i Dziecka, z których wynika, że polscy rodzice popełniają duże błędy w żywieniu dzieci.

więcej

Ponad 550 mln euro dla zagrożonych ubóstwem

04-12-2014

Komisja Europejska 3 grudnia zatwierdziła polski program wykorzystania 473 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Suma ta zostanie uzupełniona o 83,5 mln euro ze środków krajowych.

więcej

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2014-2020 - teraźniejszość i przyszłość.

03-12-2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej było organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji pod nazwą „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2014-2020 - Teraźniejszość i Przyszłość”.

więcej

Dobre praktyki integracji

03-12-2014

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do udziału w konferencji  "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym – podsumowanie i dobre praktyki". Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2014 r.

więcej

W grudniu startuje program Pomoc Żywnościowa

28-11-2014

W grudniu br. rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1).

 

 

więcej

Nagrody dla pracowników socjalnych

21-11-2014

Prezydent RP Bronisław Komorowski z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wręczył odznaczenia państwowe oraz nagrody i wyróżnienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

więcej

Dzień Pracownika Socjalnego

21-11-2014

Szanowni Państwo,

 

z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę podziękować Państwu za codzienną pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących. 

więcej

Nowa edycja programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

13-11-2014

Na szczególną uwagę zasługuje zmiana terminów realizacji działań konkursowych od roku 2015. 

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  37
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 27-01-2015
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: