Godło Polski

Aktualnosci z kategorii:

Apel w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej

05-05-2015

W związku z tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce w Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie w roku 2014, Minister Pracy i Polityki Społecznej wystosował do władz samorządowych gmin i powiatów Apel.

więcej

Otwarcie nowej części Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywym Kole

27-04-2015

24 kwietnia br. otwarto nową część Środowiskowego Domu Samopomocy w Centrum Caritas im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Krzywym Kole.

więcej

5 milionów zł na pomoc bezdomnym

27-04-2015

Rozstrzygnieto konkurs w ramach Programu wspierającego powrót osób bezdomnych  do społeczności, Edycja 2015. Na jego realizację Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5.000.000 zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi 300 tys. zł. 

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015 r.”

23-04-2015

Oświadczenie o przyjęciu dotacji należy przysłać w ciągu 14 dni od ukazania się wyników na stronie ministerstwa.

więcej

III edycja monitoringu ustawy o zatrudnieniu socjalnym

10-04-2015

Rozpoczęły się prace przygotowujące III edycję sprawozdania dla Sejmu i Senatu RP o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej.

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu „Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2015 r.”

26-03-2015

Stowarzyszenie „SOS DLA RODZINY” ze Szczecina otrzymuje dofinansowanie w wysokości 80 000 zł. 

więcej

"Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - Edycja 2015 r.

02-03-2015

W bieżącym roku na realizację tego zadania Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł. Wnioski można składać do 27 marca 2015 r.

więcej

Konkurs ofert „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.”

27-02-2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182  z późn. zm.) ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  pt. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.”

więcej

Pierwsze spotkanie Zespołu Doradczego do spraw Wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

26-02-2015

Pierwsze spotkanie Zespołu Doradczego do spraw Wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 odbyło się 25 lutego 2015 r. w MPiPS. W spotkaniu w charakterze obserwatorów uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, która zarządza Europejskim Funduszem Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

więcej

Szkolenia dla pracowników socjalnych

18-02-2015

CRZL zaprasza pracowników socjalnych 45+, zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej, na szkolenia z nowych technologii.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  38
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 05-05-2015
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: