Aktualnosci z kategorii:

Otwarcie nowej części budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

15-10-2014

Podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn wzięła udział w uroczystości oddania do użytku nowej części Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach.

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej - edycja 2014 r.”

15-09-2014

Komisja Konkursowa maksymalną ilością 10 punktów oceniła ofertę nadesłaną przez LIDER – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach i Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie  i przyznała dofinansowanie w wysokości 69 000 zł.

więcej

"Schematom STOP!" - spotkanie w ramach projektu

26-08-2014

W siedzibie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (21 sierpnia br.) odbyło się spotkanie przedstawicieli powiatów realizujących pilotażową część projektu systemowego „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. 

więcej

Szkolenie „Przemocy w rodzinie NIE”

21-08-2014

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich rozpoczyna 27 sierpnia szkolenie dla kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 

więcej

Krajowy Program Przeciwdziałania ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu przyjęty przez rząd

12-08-2014

Trwałe zmniejszanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, w szczególności zmniejszenie wykluczenia dzieci i młodzieży, stworzenie nowych szans na rynku pracy, wsparcie osób starszych i aktywna integracja żyjących w ubóstwie – to kluczowe kierunki działań zawarte w dokumencie. 

więcej

Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego 2014 r.

10-07-2014

Znamy wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2014.

więcej

Targi Aktywnych Form Pomocy

27-06-2014

26- 27 czerwca br. w Bystrzycy Kłodzkiej odbyły się Targi Aktywnych Form Pomocy zrealizowane w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015 r.”, ogłoszonego i dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Dotacja dla Powiatu Krotoszyńskiego

25-06-2014

W związku z rezygnacją jednego z wnioskodawców, kolejnym projektem w konkursie "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2014 roku, który kwalifikuje się do otrzymania dotacji, jest wniosek Powiatu Krotoszyńskiego. 

więcej

69 tys. zł dla centrów i klubów integracji społecznej

20-06-2014

Minister pracy ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” p.n. „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej”. Oferty można składać do 1 sierpnia 2014 r.

więcej

3 miliony zł na pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi

05-06-2014

W tegorocznej edycji konkursu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” dotacje, wynoszące od 30 do niemal 100 tys. zł, przyznano 56 wnioskodawcom z całego kraju.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  35
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 31-10-2014
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: