Aktualnosci z kategorii:

Wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 r.”

30-06-2016

W dniu 29 czerwca 2016 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego uzupełniającego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 r.”

więcej

Wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 r.

30-06-2016

Wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 r. w programie "Aktywne formy przeciwdzialania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020"

więcej

Rozstrzygnięto konkurs „Nowe horyzonty…”

30-06-2016

Podmioty, które uzyskały dofinansowanie, są proszone o złożenie w terminie 7 dni od ukazania się wyników na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy.

więcej

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

29-06-2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

więcej

Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego 2016

24-06-2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego 2016

więcej

Nabór kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego

21-06-2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wojewodów, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe do zgłaszania kandydatów na członków Rady Zatrudnienia Socjalnego, która ma powstać przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego.

więcej

Spotkanie w ramach projektu " UE-Chiny Reforma Systemu Zabezpieczenia Społecznego"

20-06-2016

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Spraw Cywilnych Chińskiej Republiki Ludowej (MoCA) oraz prowincji Pekin, Jilin i Qinghai. W spotkaniu udział wzięła pani Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny.

więcej

Jubileusz 25 – lecia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie

16-06-2016

W Krakowie obchodzono  jubileusz 25 – lecia Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który był pierwszą w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej placówką tego typu.

więcej

Spotkanie Dyrektorów Caritas

15-06-2016

Minister Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyła w spotkaniu Dyrektorów diecezjalnych oddziałów Caritas Polska w dniu 15 czerwca 2016 r.

więcej

Wyniki konkursu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi’’

14-06-2016

Podmioty, które uzyskały dofinansowanie, proszone są o złożenie w terminie 7 dni od dnia ukazania się wyników konkursu na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  43
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 01-07-2016
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: