Aktualnosci z kategorii:

Regionalne spotkania na temat polityki społecznej

28-09-2016

Do końca 2016 roku zaplanowano spotkania kierownictwa MRPiPS z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z 8 województw. Pierwsze z cyklu spotkań odbywa się dziś w Kielcach. Uczestniczy w nim wiceminister Elżbieta Bojanowska.

więcej

Rozstrzygnięcie „II edycji Programu asystent rodziny na rok 2016”

16-09-2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął 16 września 2016 r.  „II edycję Programu asystent rodziny na rok 2016”.

więcej

Ponad 800 tys. na pomoc bezdomnym

06-09-2016

Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 5 września 2016 r.zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w dodatkowym otwartym konkursie ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016.

więcej

Większe bezpieczeństwo pracowników socjalnych

03-08-2016

Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu, w  imieniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała uzgodnione z Komendą Główną Policji „Ogólne zasady postępowania przy zapewnieniu przez Policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną w środowisku”

więcej

Wyniki otwartego naboru partnera

03-08-2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera w projekcie Opracowanie i wdrożenie narzędzia agregowania, analizowania i monitorowania na poziomie krajowym danych pochodzących z oceny zasobów pomocy społecznej, przeprowadzanej na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.

więcej

Przeciwdziałanie bezdomności - konkurs dodatkowy

22-07-2016

MRPiPS ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności". Oferty można przesłyać do dnia 12 sierpnia 2016 r.

więcej

Wiceminister Elżbieta Bojanowska z wizytą w placówkach Caritas na Śląsku

12-07-2016

Elżbieta Bojanowska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej wraz z I wicewojewodą śląskim Janem Chrząszczem odwiedzili śląskie placówki prowadzone przez Caritas Archidiecezji Katowickiej w Mikołowie - Borowej Wsi oraz Rudzie Śląskiej.

więcej

Wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 r.”

30-06-2016

W dniu 29 czerwca 2016 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego uzupełniającego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2016 r.”

więcej

Wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 r.

30-06-2016

Wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016 r. w programie "Aktywne formy przeciwdzialania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020"

więcej

Rozstrzygnięto konkurs „Nowe horyzonty…”

30-06-2016

Podmioty, które uzyskały dofinansowanie, są proszone o złożenie w terminie 7 dni od ukazania się wyników na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  44
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 29-09-2016
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: