Aktualnosci z kategorii:

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Edycja 2016

28-04-2016

Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 27 kwietnia 2016 r. zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert. Kwota programowa dotacji wynosi 5 mln zł.

więcej

Ministerstwo wyjaśnia nieprawidłowości w funkcjonowania Domu Opieki im. A. Alzheimera w Trzciance

26-04-2016

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi nieprawidłowego funkcjonowania Domu Opieki im.A. Alzheimera w Trzciance, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się do Wojewody Mazowieckiego w trybie art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) o przeprowadzenie w trybie natychmiastowym kontroli w przedmiotowej placówce.

więcej

3 mln zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

30-03-2016

MRPiPS ogłosiło kolejną edycję konkursu "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Wnioski można składać do 22 kwietnia 2016 r

więcej

Niemal 4,5 mln zł na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

21-03-2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte  konkursy  ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - edycja 2016.

więcej

Sprawdzamy sytuację matki porzuconych chłopców

18-03-2016

Sprawdzamy sytuację matki, która porzuciła dwóch swoich synów w kościołach w Sosnowcu i Katowicach. Podjęliśmy działania, aby sprawdzić, czy matka chłopców była objęta właściwą opieką i pomocą ze strony ośrodka pomocy społecznej. 

więcej

Spotkanie informacyjne – konkurs uzupełniający PO PŻ 2016

26-02-2016

Spotkanie odbędzie się 4 marca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 11, w sali 612 (VI piętro) w godz. 11.00-14.00.

więcej

Pomoc Żywnościowa – konkurs dla organizacji partnerskich

17-02-2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako instytucja zarządzająca w systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa ogłasza konkurs na wybór uzupełniający organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności.

więcej

Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020

12-02-2016

Podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska podpisała program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020

więcej

Konkurs „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

04-02-2016

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 26 lutego 2016 r.  W bieżącym roku na realizację „Programu" MRPiPS przeznaczyło 5 mln zł. 

więcej

Bezpieczny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie

29-01-2016

Wiceminister Elżbieta Bojanowska otworzyła wyremontowany po pożarze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie. Placówka została przebudowana w taki sposób, aby pracownikom zapewnić bezpieczeństwo.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  42
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 29-04-2016
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: