submenu
content
Konferencja Konferencja "Wyrównywanie szans na... Konferencja "Wyrównywanie szans na... Konferencja Konferencja "Wyrównywanie szans na... Konferencja "Wyrównywanie szans na... Konferencja Konferencja "Wyrównywanie szans na...

Konferencja "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ Solidarność pokoleń"

27-06-2012

Minister Kosiniak-Kamysz wziął udział w konferencji "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ Solidarność pokoleń", która odbywa się w dniach 27-28 czerwca 2012 r., w warszawskim Hotelu Novotel Centrum.

 

Konferencję otworzyła i przywitała jej uczestników Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w MPiPS i Krajowy Koordynator Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

 

- Nie sposób mówić o konkurencyjności gospodarki czy wydłużaniu wieku emerytalnego, bez zapewnienia zatrudnienia dla wszystkich grup wiekowych. Program wspierający osoby starsze na rynku pracy przynosi wymierne efekty - powiedział Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. - Od III kwartału 2008 r. do roku 2011 wskaźnik zatrudnienia wzrósł o ponad 5 punktów procentowych, mimo wzrostu bezrobocia w tym okresie.

 

Zdaniem Ministra Kosiniak-Kamysza wydłużanie się życia, będące sukcesem, świadczącym o poprawie standardów, staje się też wyzwaniem: demograficznym i gospodarczym. Rozwiązania, poszukiwane na tej konferencji, powinny pomóc mu sprostać.– W tym miejscu warto wspomnieć o przygotowanym w moim resorcie Rządowym Programie Aktywności Osób Starszych na lata 2012-2013, który właśnie został skierowany do konsultacji zewnętrznych, będącym doskonałym uzupełnieniem programu „Solidarność pokoleń 50+”- dodał Minister Kosiniak-Kamysz.

 

Minister Kosiniak-Kamysz powiedział podczas spotkania z dziennikarzami w przewie konferencji, że w najbliższych dniach MPiPS wystąpi do Ministerstwa Finansów o uwolnienie środków z Funduszu Pracy na aktywną walkę z bezrobociem. Część uzyskanych funduszy zostanie przeznaczona na najbardziej skuteczne jej formy, skierowane do bezrobotnych absolwentów, takie jak staże czy szkolenia. - Grupą, która jest najbardziej mobilna, są młodzi – dodał Sekretarz Stanu Jacek Męcina. – Dlatego dla nich przeznaczone będą dotacje na zasiedlenie, by mogli szukać pracy poza miejscem swojego zamieszkania.

 

Konferencja w ramach projektu systemowego B.1.16 „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+” (realizowanego przez CRZL, a nadzorowanego przez MPiPS) inauguruje cykl działań o charakterze ogólnopolskim (w tym 16 konferencji regionalnych poświęconych tej problematyce) na rzecz promocji idei aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+.

Konferencja jest adresowana w szczególności do przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej, instytucji rynku pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli mediów. W trakcie konferencji, oprócz wykładów, przewidziano także czas na dyskusję i wymianę wiedzy i doświadczenia.

 

Pierwszego dnia konferencji zabrali głos również:

  • Małgorzata Sarzalska, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz w MPiPS w wystąpieniu: Program rządowy „Solidarność pokoleń” – jak działać skutecznie?
  • dr hab. Joanna Staręga-Piasek, Doradca Prezydenta RP, Dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, na temat Nowy zawód czy nowa funkcja?

 

Więcej informacji nt. konferencji można znaleźć na stronie internetowej projektu www.50plus.gov.pl

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-06-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: