Aktualnosci z kategorii:

Porozumienie z Japonią

03-03-2015

W trakcie wizyty w Japonii prezydenta Bronisława Komorowskiego zostało podpisane Porozumienie w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj".

więcej

Wybieramy najlepszych pracodawców: konkurs "Kreator miejsc pracy"

03-03-2015

Zatrudniłaś/eś nowych pracowników? Weź udział w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Kreator miejsc pracy".  Na zgłoszenia czekamy do 29 maja. 

więcej

"Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - Edycja 2015 r.

02-03-2015

W bieżącym roku na realizację tego zadania Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł. Wnioski można składać do 27 marca 2015 r.

więcej

Konkurs ofert „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.”

27-02-2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182  z późn. zm.) ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  pt. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.”

więcej

Spotkanie wiceministra Jacka Męciny z członkami Zespołu roboczego do spraw społecznych i pracowniczych

26-02-2015

Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej spotkał się z członkami Zespołu roboczego do spraw społecznych i pracowniczych, którego zadaniem jest wypracowanie rozwiązań wspierających pracowników tracących zatrudnienie na Śląsku.

więcej

Pierwsze spotkanie Zespołu Doradczego do spraw Wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

26-02-2015

Pierwsze spotkanie Zespołu Doradczego do spraw Wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 odbyło się 25 lutego 2015 r. w MPiPS. W spotkaniu w charakterze obserwatorów uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, która zarządza Europejskim Funduszem Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

więcej

Praktyki w MPiPS w ramach 20. edycji konkursu „Grasz o staż”

26-02-2015

W tegorocznej edycji "Grasz o staż" do wygrania są między innymi płatne praktyki w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

więcej

Nowa przestrzeń dla seniorów

23-02-2015

Program Senior WIGOR, ASOS, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz polityka senioralna były tematami spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Radą Seniorów ze Skierniewic. 

więcej

Partnerzy społeczni o dialogu

18-02-2015

Przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych spotkali się z ministrem pracy i polityki społecznej. Tematem rozmów były nowe zasady prowadzenia dialogu społecznego w Polsce.

więcej

Szkolenia dla pracowników socjalnych

18-02-2015

CRZL zaprasza pracowników socjalnych 45+, zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej, na szkolenia z nowych technologii.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  225
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 03-03-2015
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: