Aktualnosci z kategorii:

BREXIT a Twoje Prawa w Wielkiej Brytanii

28-07-2016

Wynik referendum w Wielkiej Brytanii nie zmienił sytuacji mieszkających tam Polaków. Do czasu  zakończenia negocjacji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ich status pozostaje bez zmian, ponieważ Wielka Brytania jest wciąż członkiem UE.

więcej

Zmiany w dialogu społecznym w regionach

27-07-2016

Tworzenie i zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS) zostanie przeniesione z urzędów marszałkowskich do wojewodów – zakłada projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, przygotowany przez resort rodziny i pracy

 

więcej

Rachunki rodzinne wolne od zajęć

27-07-2016

Świadczenia otrzymywane na dzieci nie będą wpływać na wysokość alimentów, nie zajmie ich też komornik, dla osób otrzymujących świadczenia niepodlegające egzekucji będą specjalne subkonta - przewiduje ustawa, którą 26 czerwca podpisał prezydent Andrzej Duda. 

więcej

Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych

26-07-2016

Po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. 

więcej

Ministerstwo rodziny nie wysyła materiałów za pobraniem

25-07-2016

Informujemy, że ministerstwo rodziny nie wysyła żadnych materiałów szkoleniowych ani informacyjnych za pobraniem

więcej

GUS potwierdza szacunki resortu

25-07-2016

Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W czerwcu 2016 r. stopa bezrobocia wyniosła 8,8 proc. To najlepszy wynik od października 2008 roku.

więcej

Program „Asystent rodziny” 2016 II edycja

25-07-2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił II edycję - Programu Asystent Rodziny na rok 2016. 

więcej

Minimalna stawka godzinowa od stycznia 2017

22-07-2016

Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł.

więcej

Przeciwdziałanie bezdomności - konkurs dodatkowy

22-07-2016

MRPiPS ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności". Oferty można przesłyać do dnia 12 sierpnia 2016 r.

więcej

Informacje o Programie Rodzina 500+ w Wydziałach Polityki Społecznej

22-07-2016

Zadanie informowania o Programie Rodzina 500 plus przejmują Wydziały Polityki Społecznej w Urzędach Wojewódzkich. Poniżej podajemy dane teleadresowe.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  295
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 28-07-2016
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: