Aktualnosci z kategorii:

Mobilność jest dla Unii szansą, a nie zagrożeniem

24-04-2015

- Swobodny przepływ pracowników, swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług stanowią fundamenty Unii Europejskiej – powiedział minister Kosiniak-Kamysz podczas III Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy.

więcej

Zmiana terminu ogłoszenia wyników programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015

24-04-2015

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu jest spowodowane koniecznością przeprowadzenia dodatkowych analiz, wynikających z dużej liczby złożonych ofert.

więcej

Wyniki konkursu Maluch 2015

24-04-2015

W tegorocznej edycji dofinansowanych zostanie ponad 32 tys. miejsc opieki nad najmłodszymi. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 151 mln zł na ich utrzymanie i utworzenie nowych. To o 50 mln zł więcej niż rok temu. W tym roku o środki z programu mogły ubiegać się także uczelnie.

więcej

Rada EPSCO

23-04-2015

Wiceminister Radosław Mleczko wziął udział w nieformalnym posiedzeniu Rady EPSCO, która w dniach 21-22 kwietnia br. zebrała się w Rydze w ramach łotewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. 

więcej

Nadchodzi dobry czas dla pracowników

23-04-2015

- Rynek pracy z dominującej pozycji pracodawcy przesuwa się w rynek pracy pracownika - to też spowoduje wzrost płac – powiedział minister Kosiniak-Kamysz podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015 r.”

23-04-2015

Oświadczenie o przyjęciu dotacji należy przysłać w ciągu 14 dni od ukazania się wyników na stronie ministerstwa.

więcej

W Sejmie o zmianach w Kodeksie Pracy

22-04-2015

Nowelizacja Kodeksu Pracy zakłada, że kontrakty czasowe będą mogły być zawierane z pracownikiem na okres do trzech lat. Po tym czasie umowa będzie mogła być zawarta jedynie na czas nieokreślony. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu. 

więcej

Pierwsze czytanie projektu „złotówka za złotówkę”

22-04-2015

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Dziś odbyło się pierwsze czytanie projektu podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

więcej

Rozporządzenie w sprawie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi – najważniejsze zmiany

22-04-2015

Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – najważniejsze zmiany w stosunku do przepisów dotychczasowych.

więcej

Szybszy zwrot nadpłaty podatku dla rodzin wielodzietnych

22-04-2015

Duże rodziny, wychowujące trójkę i więcej dzieci, mogą liczyć na szybszy zwrot podatku wynikający z rozliczenia ulgi na dzieci w deklaracji PIT. Na zwrot poczekają najwyżej miesiąc, a nie trzy miesiące.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  231
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 24-04-2015
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: