Aktualnosci z kategorii:

"Schematom STOP!" - spotkanie w ramach projektu

26-08-2014

W siedzibie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (21 sierpnia br.) odbyło się spotkanie przedstawicieli powiatów realizujących pilotażową część projektu systemowego „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", którego realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. 

więcej

Kolejne zniżki w ramach Karty Dużej Rodziny

22-08-2014

Zniżki na usługi telekomunikacyjne, książki, kino, usługi bankowe czy medyczne – to tylko niektóre z nowych ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał kolejne umowy z partnerami programu. 

więcej

Szkolenie „Przemocy w rodzinie NIE”

21-08-2014

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich rozpoczyna 27 sierpnia szkolenie dla kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 

więcej

Informacja dotycząca nowych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

20-08-2014

Od 1 lipca br. trwa przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków od osób niepełnosprawnych o przyznanie nowych kart parkingowych. Wszystkie osoby niepełnosprawne są informowane o terminie odbioru karty z odpowiednim wyprzedzeniem.

więcej

Polska wśród liderów spadku bezrobocia w Unii Europejskiej

18-08-2014

Stopa bezrobocia w latach 2007-2014 wzrosła w całej Unii Europejskiej. Jedynie w Polsce, w Niemczech i na Malcie odnotowano spadek bezrobocia - wynika z danych europejskiego urzędu statystycznego Eurostat.

więcej

Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych – projekt ordynacji wyborczej

13-08-2014

Rada Działalności Pożytku Publicznego przekazuje do konsultacji projekt ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020. 

więcej

Krajowy Program Przeciwdziałania ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu przyjęty przez rząd

12-08-2014

Trwałe zmniejszanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, w szczególności zmniejszenie wykluczenia dzieci i młodzieży, stworzenie nowych szans na rynku pracy, wsparcie osób starszych i aktywna integracja żyjących w ubóstwie – to kluczowe kierunki działań zawarte w dokumencie. 

więcej

Rząd przyjął Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

12-08-2014

35 tys. nowych miejsc pracy, wzrost liczby organizacji obywatelskich o 20 tys., wsparcie 1 tys. inicjatyw lokalnych – to cele Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2014-2020 na wsparcie ekonomii społecznej Ministerstwo przeznaczy prawie 3 mld zł. Środki będą pochodziły m.in. z budżetu Państwa, z dotacji unijnych czy środków samorządowych. Dokument został dziś przyjęty przez Radę Ministrów.

więcej

Rekrutacja na stanowiska ekspertów długoterminowych oraz dyrektora biura w Chinach w projekcie „EU-China Social Protection Reform Project”

07-08-2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako członek konsorcjum 7 państw (Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Polski, Rumunii i Włoch jako lidera Konsorcjum) bierze udział w projekcie Komisji Europejskiej i Rządu Chińskiej Republiki Ludowej „EU-China Social Protection Reform Project”.

więcej

Środki z Funduszu Pracy na usuwanie skutków powodzi

06-08-2014

Minister pracy i polityki społecznej zapowiedział uruchomienie rezerw z Funduszu Pracy, które zostaną przeznaczone na usuwanie skutków powodzi w województwie małopolskim.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  207
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 27-08-2014
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: