Przyjaciele dużych rodzin w Krakowie

28-09-2015
Już niebawem Kraków zamieni się w stolicę dużych rodzin. Kongres Karty Dużej Rodziny to debaty, wymiana doświadczeń ale także liczne atrakcje dla dzieci. Zapraszamy już 12 października do Opery Krakowskiej....
więcej

Nie ma wolności bez przedsiębiorczości

30-09-2015
Minister Kosiniak-Kamysz wziął udział w debacie „Rynek pracy przyszłości”.  Dyskutanci zastanawiali się m.in., jak w najbliższych latach będzie wyglądał rynek pracy w Polsce....
więcej

Przyszłość należy do srebrnej ekonomii

25-09-2015
Minister Kosiniak-Kamysz był gościem Kongresu Zdrowego Starzenia, odbywającego się w Warszawie w dniach 24-25 września. Wygłosił tam wykład wprowadzający, poświęcony strategii i realizacji Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce w latach 2014-2020....
więcej

Karta Dużej Rodziny w regionie śląskim

22-09-2015
Rośnie liczba firm i instytucji honorujących Kartę Dużej Rodziny. W województwie śląskim członkowie rodzin 3+ mogą  skorzystać z upustów już w prawie tysiącu miejsc....
więcej

Seniorzy zainaugurowali rok akademicki

22-09-2015
Minister Kosiniak-Kamysz wziął udział w ogólnopolskiej inauguracji roku akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Tarnowie....
więcej

Aktualności:

Święto seniorów

01-10-2015
1 października świętujemy wspólnie Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Ten wyjątkowy dzień jest szczególną okazją do złożenia uszanowań i podziękowania Wszystkim Seniorom....
więcej

Wydłużenie terminu składania ofert na wybór organizacji partnerskich

17-09-2015
Oferty w w konkursie na wybór organizacji partnerskich, chcących uczestniczyć w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących, można składać do 8 października....
więcej

Coraz więcej żłobków

02-10-2015
Od 2011 r. MPiPS oraz samorządy przekazały na budowę i utrzymanie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci około 3,5 mld zł.  Dzięki temu liczba miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych wzrosła z 32 tys. do blisko 78 tys....
więcej

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

30-09-2015
Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz...
więcej

Konkurs w ramach Działania 2.4 PO WER

30-09-2015
MPiPS ogłasza konkurs w ramach Działania 2.4 Programu Wiedza Edukacja Rozwój, na projekt mający na celu opracowanie i wdrożenie narzędzia służącego ocenie jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie uproszczonego systemu dopuszczania do pracy...
więcej

43. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy rozstrzygnięta

30-09-2015
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył nagrody i wyróżnienia laureatom 43. Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Celem konkursu było wyróżnianie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych,...
więcej
do góry
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: