Rodzina 500 plus: przed pierwszym dzwonkiem

23-08-2016
Dzięki programowi „rodzina 500 plus” kompletowanie szkolnej wyprawki dla dzieci będzie w tym roku łatwiejsze. Wsparciem objętych jest już ponad 3,6 mln dzieci. Do rodzin trafiło już ponad 7,1 mld zł.  ...
więcej

Nagroda dla rządu polskiego za program „Rodzina 500 plus”

12-08-2016
 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 12 sierpnia odebrała w imieniu rządu polskiego Nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin (ELFAC) w uznaniu  za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej, w...
więcej

Prezydent podpisał ustawę o minimalnej stawce godzinowej

08-08-2016
Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł....
więcej

Nowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych

05-08-2016
Od 8 sierpnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchamia nowy numer infolinii dla osób niepełnosprawnych: 0 801 108 600....
więcej

Rekordowo niskie bezrobocie

04-08-2016
Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu br. wyniosła 8,6 proc – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny. To spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu do czerwca br. Tak dobrego wyniku nie było od czerwca 1991 roku....
więcej

Aktualności:

Stanowisko MRPiPS ws. publikowanego przez media pisma Rzecznika Praw Dziecka

18-08-2016
Stwierdzenie, iż program Rodzina 500 plus jest dyskryminacyjny wobec dzieci niepełnosprawnych jest niedopuszczalne i nieuzasadnione....
więcej

Ponad 49,2 wniosków o dodatek 500 plus

23-08-2016
Ponad 49,2 tys. wniosków o dodatek 500 zł złożyły rodziny zastępcze, opiekunowie w rodzinnych domach dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Do 31 lipca wydano ponad 51 tys. decyzji. Wypłacono ponad 192 tys. świadczeń. W...
więcej

Co dalej z systemem emerytalnym?

22-08-2016
W bieżącym roku zostanie przeprowadzony przegląd systemu emerytalnego. Stąd też w ramach obrad Rady Dialogu Społecznego rozpoczęła się dyskusja nad najważniejszymi kwestiami w tym zakresie: warunkami nabycia prawa do emerytury, zasadami waloryzacji, tytułami...
więcej

Będzie można łatwiej podzielić się zleceniem

22-08-2016
Rozporządzenie MRPiPS w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wejdzie w życie 3 września. Zawiera m.in. wzory umów, stosowane przy zlecaniu przez wygrywającego...
więcej

Związki zawodowe dla osób wykonujących pracę zarobkową oraz wolontariuszy i stażystów

22-08-2016
Prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych będą miały wszystkie osoby świadczące osobiście pracę za wynagrodzeniem, niezatrudniające do tej pracy innych osób. ...
więcej

„Rodzina 500 plus” a praca za granicą

19-08-2016
Jeśli jakiś członek rodziny, korzystającej z programu „Rodzina 500 plus”, mieszka lub pracuje za granicą, czas oczekiwania na świadczenie może się wydłużyć. Wynika to z konieczności zastosowania unijnych przepisów okoordynacji systemów zabezpieczenia...
więcej
do góry
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: