Rodzina 500 plus: przed pierwszym dzwonkiem

23-08-2016
Dzięki programowi „rodzina 500 plus” kompletowanie szkolnej wyprawki dla dzieci będzie w tym roku łatwiejsze. Wsparciem objętych jest już ponad 3,6 mln dzieci. Do rodzin trafiło już ponad 7,1 mld zł.  ...
więcej

Od 1 września najpierw umowa potem praca

25-08-2016
Koniec z syndromem pierwszej dniówki gwarantuje wchodząca w życie 1 września br. nowelizacja Kodeksu pracy. Pracodawca będzie miał obowiązek podpisać umowę z nowozatrudnionym przed dopuszczeniem go do pracy....
więcej

Ponad 49,2 wniosków o dodatek 500 plus

23-08-2016
Ponad 49,2 tys. wniosków o dodatek 500 zł złożyły rodziny zastępcze, opiekunowie w rodzinnych domach dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Do 31 lipca wydano ponad 51 tys. decyzji. Wypłacono ponad 192 tys. świadczeń. W...
więcej

Nagroda dla rządu polskiego za program „Rodzina 500 plus”

12-08-2016
 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 12 sierpnia odebrała w imieniu rządu polskiego Nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin (ELFAC) w uznaniu  za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej, w...
więcej

Prezydent podpisał ustawę o minimalnej stawce godzinowej

08-08-2016
Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł....
więcej

Aktualności:

Minister Rafalska w zachodniopomorskim

26-08-2016
Minister Elżbieta Rafalska jest dziś z wizytą w województwie zachodniopomorskim. Spotkała się z samorządowcami. Tematem rozmowy była realizacja programu „Rodzina 500 plus”....
więcej

Warsztaty Terapii Zajęciowej – pomoc dla niepełnosprawnych

26-08-2016
Warsztaty Terapii Zajęciowej pomagają tym niepełnosprawnym, którzy są niezdolni do pracy. W całej Polsce działają 702 warsztaty. Wyjaśniamy, kto może z nich skorzystać i jak je uruchomić....
więcej

Dorota Habich wiceprezesem PFRON

26-08-2016
Decyzją Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Dorota Habich została powołana z dniem 25 sierpnia 2016 r. na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych....
więcej

Co dalej z systemem emerytalnym?

22-08-2016
W bieżącym roku jest przeprowadzony przegląd systemu emerytalnego. Stąd też w ramach obrad Rady Dialogu Społecznego rozpoczęła się dyskusja nad najważniejszymi kwestiami w tym zakresie: warunkami nabycia prawa do emerytury, zasadami waloryzacji, tytułami do...
więcej

Będzie można łatwiej podzielić się zleceniem

22-08-2016
Rozporządzenie MRPiPS w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wejdzie w życie 3 września. Zawiera m.in. wzory umów, stosowane przy zlecaniu przez wygrywającego...
więcej

Związki zawodowe dla osób wykonujących pracę zarobkową oraz wolontariuszy i stażystów

22-08-2016
Prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych będą miały wszystkie osoby świadczące osobiście pracę za wynagrodzeniem, niezatrudniające do tej pracy innych osób. ...
więcej
do góry
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: