Bezrobocie w listopadzie: 8,2%

06-12-2016
Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 8,2%. To o 1,4 punktu procentowego mniej niż w listopadzie ub. roku....
więcej

"Maluch plus" 2017 - terminy składania wniosków

25-11-2016
„Maluch plus” 2017 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dofinansowanie można otrzymać na utworzenie i utrzymanie miejsc opieki dla najmłodszych - żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. ...
więcej

Konkurs ASOS - edycja 2017

05-12-2016
Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020....
więcej

Minister Elżbieta Rafalska: od przyszłego roku najniższa emerytura to 1 tys. zł

02-12-2016
Dziś w parlamencie odbyło się ważne głosowanie. Decyzją Sejmu RP najniższe świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione do 1.tys. zł....
więcej

Apel o pomoc osobom bezdomnym i ubogim zimą

02-12-2016
Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się z ponownym apelem do Wojewodów o skoordynowanie działań pomocowych dla osób bezdomnych i ubogich....
więcej

Aktualności:

Wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego - wydłużenie terminu składania wniosku

09-12-2016
Informujemy, że wydłużony został termin składania ofert  w otwartym naborze partnera do projektu  pn. Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie  instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego....
więcej

Kreujmy kulturę bezpieczeństwa

09-12-2016
Rozstrzygnięto 44. Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, organizowanego przez MRPiPS. Nagrody wręczyła minister Elżbieta Rafalska. ...
więcej

Posiedzenie Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich

09-12-2016
Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich...
więcej

PCPR-y z mazowieckiego i łódzkiego w resorcie rodziny

08-12-2016
Przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województw mazowieckiego i łódzkiego spotkali się 8 grudnia z minister Elżbietą Rafalską. Rozmawiano na temat działań w obszarze pomocy społecznej, polityki rodzinnej i wsparcia osób niepełnosprawnych....
więcej

Krajowy dialog o przyszłości pracy

07-12-2016
Konferencja „Krajowy dialog o przyszłości pracy”, zorganizowana przez MRPiPS oraz IPiSS, odbyła się 7 grudnia w siedzibie ministerstwa rodziny.  ...
więcej

Podwyżka płacy minimalnej a świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

06-12-2016
Podwyżka pensji minimalnej, która nastąpi od nowego roku, nie jest uznawana za uzyskanie dochodu w przypadku osób, którym przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego. W związku z tym, od stycznia 2017 r. sytuacja tych osób nie ulegnie zmianie i nie...
więcej
do góry
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: